2022-08-31 07:33Nyheter

Hållbara datahallar och serverrum

Serverrum med personal

En ny skrift från SEK Svensk Elstandard ska öka tillämpningen av de metoder för energihantering och miljömässig hållbarhet som finns i standarder i EN 50600-serien.

Den nya SEK TS 50600-5-1 ger en mognadsmodell som behandlar miljöpåverkan, alltså energihantering och miljömässig hållbarhet, från utrustning och installationer i datacentraler, serverhallar och liknande. Den ska ge en bas för utformning och drift och för att fastställa anläggningens mognadsnivå, och ska också vara till hjälp för att identifiera potentiella förbättringsområden.

SEK TS 50600-5-1 fokuserar på miljöpåverkan, alltså energihantering och miljömässig hållbarhet. Bland annat behandlas utformning, upphandling och drift och hantering av uttjänta produkter. Termen "miljömässig hållbarhet" preciserar att dokumentet inte behandlar ekonomisk eller social hållbarhet.

En heltäckande standard

Standardserien EN 50600 är den första holistiska standarden för datahallar, eller med andra ord: den tar ett unikt helhetsgrepp på hela anläggningen. Den innehåller krav på byggnad och lokaler, på elförsörjning, inomhusklimat, kabelförläggning och säkerhet. Samtidigt är den uppdelad i moduler. På det sättet går det enkelt att plocka fram kraven för en specifik del av anläggningen, till exempel elförsörjningen, eller för vissa egenskaper, till exempel energieffektivitet.

Den vänder sig främst till dem som specificerar, projekterar, levererar och installerar centrala IT-anläggningar, oavsett om man kallar det serverrum, datacentraler eller något annat. Både elektriska och byggnadstekniska frågor behandlas, liksom frågor kring drift och energieffektivitet. Därför vänder den sig också till dem som beställer, äger eller driver sådana anläggningar.

Säkerhet och energieffektivitet beskrivs ingående i flera delar. När det gäller säkerhet tas bland annat upp skydd mot obehöriga personer och oönskade yttre påverkan. För energieffektivitet används nyckeltal, KPI, och begreppet PUE, Power Usage Effectiveness, som ett mått på energieffektiviteten för hela anläggningen. Särskilt en del, i Sverige utgiven som SEK Teknisk Rapport 50600-99-1, ansluter till den europeiska vägledningen 2022 Best Practice Guidelines for the EU Code of Conduct on Data Centre Energy Efficiency.

Vilka delar passar?

Se vad 50600-serien handlar om! Alla delarna har fastställts och getts ut i Sverige av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i CENELEC. Med SEK preview kan du fritt ladda hem förord, inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Se preview på SEK TS 50600-5-1. En introduktion till seriens olika delar finns i preview på SS-EN 50600-1 och en lite mer omfattande översikt över serien och dess användning finns i preview på SEK TR 50600-99-3.

Serien 50600 är ett gemensamt europeiskt projekt, i den tekniska kommittén TC 215 i den europeiska standardiseringsorganisationen CENELEC. Samma grupp har tagit fram europeiska standarderna för fastighetsnät i serierna EN 50173 och EN 50174, i Sverige SS-EN 50173 och SS-EN 50174.

Serien SS-EN 50173 behandlar dimensionering, planering och konstruktion av generella kabelnät för informationsöverföring. Den första, allmänna delen SS-EN 50173-1 innehåller sådant som är gemensamt för alla kabelnät och de övriga delarna innehåller fordringar och metoder som är speciella för olika tillämpningar, till exempel SS-EN 50173-5 just för datahallar och serverrum. Serien SS-EN 50174 handlar om installation av kabelnät. Tillsammans med svenska kommentarer ingår de båda delarna SS-EN 50174-1 och SS-EN 50174-2 i SEK Handbok 459, Fastighetsnät – Installation av kabelnät för informationsöverföring.

Den som inte är med i arbetet med att ta skriva och uppdatera standarder, utan bara läser och använder dem, kan ha sitt standardbibliotek lätt tillgängligt på nätet, SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard