2016-10-21 13:33Nyheter

​HAZOP

null

Ny standard visar hur man kan identifiera risker i system och processer.

En riskanalys börjar med att man försöker finna vilka riskerna är och vilka problem som kan uppstå. En metod man kan använda kallas HAZOP (”hazard and operability studies”). HAZOP bygger på att man studerar en process eller utrustning och försöker finna och bedöma risker som kan uppkomma genom att applicera olika ledord, som ”mer” och ”mindre”, ”tidigt” och ”sent” på olika ställen i processen, för att – så att säga – se vad som kan hända.

Den nya standarden SS-EN 61882 beskriver HAZOP, vad det är för något och hur det går till. Den innehåller också exempel, bland annat en studie av en ventilstyrning och en tillämpning på utrymningslarm. HAZOP-metoden är särskilt lämplig för att identifiera svagheter i system med flöden av olika slag eller där ett antal händelser eller aktiviteter ska ske i en viss ordning

Se preview här på SS-EN 61882, Vägledning vid tillämpning av HAZOP i risk- och tillförlitlighetsanalys. Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

En översikt över riskbedömning och olika metoder för detta ges i SS-EN 31010, Riskhantering - Metoder för riskbedömning. Se preview på den här. HAZOP kan användas tillsammans med andra metoder för att identifiera och analysera risker, t ex feleffektanalys (FMEA) som beskrivs i SS-EN 60812 (se preview här) och felträdsanalys (FTA) som beskrivs i SS-EN 61025 (se preview här).

De här standarderna har tagits fram inom organisationen IEC, i ett internationellt samarbete där svenska specialister deltar genom den tekniska kommittén SEK TK 56, som organiseras av SEK Svensk Elstandard. Läs med om TK 56 här. Genom samarbetet i CENELEC har de också blivit europeisk standard, likadana i 33 länder, och har sedan fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson