2023-01-18 11:09Nyheter

Helhetsgrepp på smarta städer och samhällen

A view of a connected Swedish city during evening twilight

Systemkommittén för smarta städer utmanar bilden av vad standardisering är.

Den internationella systemkommittén för standarder för smarta städer och samhällen tar ett helhetsgrepp på behovet av standarder för infrastrukturen. Den ska analysera behovet av tekniska standarder för system i städer och samhällen och utveckla systemstandarder där det behövs. En djupgående artikel publicerades nyligen i SEK Aktuellt nr 2/2022.

Systemkommittén ska även vägleda och samordna den utveckling av standarder för gränssnitt och tillämpningar som även i fortsättning drivs i mer teknikinriktade kommittéer, till exempel för cybersäkerhet eller förvaltning av tillgångar i tekniska system, IoT eller solenergi.

Systemkommittén IEC SyC Smart Cities har alltså ett övergripande och samordnande ansvar, men driver också egna projekt. Ett projekt handlar om insamling och behandling av data för driften och (inte minst) underhållet av stadens infrastruktur och för att förutse och planera utbyggnad och modifiering. Det har därmed en koppling till annan standardutveckling, inte minst i den internationella standardiseringsorganisationen IEC, där SEK Svensk Elstandard är den svenska medlemmen.

Andra projekt är mer övergripande, till exempel för att beskriva stadens byggnader och infrastruktur i ett digitalt system och att standardisera underlag för en digital tvilling av stadens byggnader och infrastruktur.

I systemkommittén för smarta städer och samhällen finns alltså flera olika projekt och områden som även svenska parter och intressenter kan engagera sig i. Svenska aktörer, både privata och offentliga, kan med sina kunskaper och erfarenheter vara med och göra skillnad på internationell nivå. Samtidigt får deltagarna också kännedom om andra relevanta standarder och projekt.

För mer information om vad det innebär att vara med den svenska spegelkommittén SEK SK 3 Smarta hållbara städer och samhällen och att delta i projekt i IEC, kontakta SEK Svensk Elstandard, som är nationell standardiseringsorganisation på området och som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard