2023-09-12 08:00Nyheter

Hur effektiva är UV-lampor på att desinfektera?

UVC desinfekterar en mobil

Att ultraviolett ljus tar död på bakterier och andra smittämnen har varit känt länge. Men hur mäter man effekten?

Särskilt effektivt är det UV-ljus som kallas UVC, alltså det som har en våglängd mellan 180 och 280 nanometer. UVC kan alstras i särskilda lampor som kan användas för desinfektion i operationsrum och andra medicinska utrymmen. Hur effektiva sådana lampor är, finns det ingen standardiserad metod för att mäta. Ännu.

Nu finns ett förslag på att ta fram en sådan metod, och det har lagts i den internationella organisationen IEC, som tar fram standarder i det breda elektrotekniska området, t ex standarder för just ljuskällor. Standardförslaget, Active airborne pathogen inactivation by Germicidal Ultraviolet (GUV) luminaires, har beteckningen 34/1072/NP och kan kostnadsfritt beställas på förslagslistan fram till den 20 oktober 2023.

UVC dödar bakterier

Syftet är att enas om standardiserade provkammare och tillhörande metoder för själva provningen samt för beräkning och rapportering. Resultatet är tänkt at bli en internationell standard, och liksom de flesta andra standarder från IEC även planeras bli antagen som europeisk och svensk standard. Om arbetet kommer igång, kan representanter inom svensk akademi, industri, offentlig sektor och andra organisationer delta i arbetet genom SEK Svensk Elstandard. SEK är sedan 1907 den svenska organisation som är medlem i IEC och svensk standardiseringsorganisation inom motsvarande områden.

Risker med strålning hanteras med standard

UVC-strålning är inte riskfri. Den kan lätt ge ögonskador och brännskador på huden och kan även skada vissa material. Coronapandemin medförde en stegrad användning av städrobotar och annan utrustning som utnyttjar UVC för desinfektion. Inom IEC tog man därför snabbt fram en vägledning beträffande säkerhetsaspekter på användningen av UVC, med beteckningen IEC PAS 63313, se preview på den här.

Svenska intressenter kan påverka och bidra

De här arbetena ligger inom området för den tekniska kommittén IEC TC 34 som arbetar med ljusarmaturer och ljuskällor, där svenska intressenter deltar genom motsvarande SEK TK 34 Ljusarmaturer med tillbehör , inom SEK Svensk Elstandard. Standarder för medicinteknisk utrustning tas fram inom IEC TC 62, där svenska intressenter deltar genom SEK TK 62 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk eller SEK TK 62BC Utrustning för radiologi och diagnostisk bildgivning.

Medverkan ger företag, organisation, myndighet eller lärosäte en unik insikt och en möjlighet att påverka framtidens standarder. Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, men läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet med SEK e‑Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard