2019-01-15 14:52Nyheter

Hur mycket el drar strömbrytaren?

null

Med dagens energisnåla LED-lampor kanske timern till ljusslingan drar lika mycket el som själva ljusslingan.

När moderna belysning blir allt mer strömsnål, blir det mer fokus på elförbrukningen hos dimrar, fjärrströmbrytare, rörelsedetektorer och annat som används för att styra lampor och apparater. Inte ”gammaldags” mekaniska strömbrytare då, utan sådana som innehåller elektronik som är inkopplad hela tiden.

Hur mäter och deklarerar man elförbrukningen då, för de här produkterna? Ja, för att få ett enhetligt, standardiserat sätt att göra det på, har en grupp i den internationella standardiseringsorganisationen IEC tagit fram ett förslag som nu är ute på remiss. IEC är ungefär som ISO, men sysslar bara med sådant som handlar om el och elektronik. Och det är i och för sig rätt mycket, bara det.

Förslaget, som är på engelska och kallas IEC 23/830/CDV, finns på den aktuella listan över förslag som är öppna för allmän kommentering (fram till den 28 februari). Där står också hur det kan beställas från här SEK Svensk Elstandard och hur man lämnar synpunkter. Man kan också kommentera direkt på nätet hos IEC. SEK är den svenska standardiseringsorganisationen som är medlem i IEC (sedan 1907) och genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder.

Standarderna från IEC brukar också antas som europeisk standard och fastställas som svensk standard av SEK. Så blir det nog också med det här förslaget, om mätning och klassificering av energieffektivitet hos installationsmateriel och liknande.

Exempel på andra standarder för energieffektivitet är t ex SS-EN 50242 för diskmaskiner och SS-EN 50600-4-2 för datahallar och serverrum. Standarder är ett sätt att skriva ner tekniska överenskommelser, ofta om mätmetoder, beräkningsmetoder eller säkerhetskrav, och sprida dem till andra som kan ha nytta av dem. Arbetet sker oftast i internationell samverkan, se mer om SEK Svensk Elstandard här, om IEC här och om CENELEC här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson