2018-06-01 13:25Nyheter

Hur mycket underhåll kräver en solcellsanläggning egentligen?

null

Ja, man behöver väl putsa glaset emellanåt, som man putsar vanliga fönster, och hålla undan vegetation som kan skugga, men är det så mycket annars? 

Jo, det finns skäl för en besiktning av anläggningen ibland. Solpaneler med infästningar, genomföringar och annat måste nästan alltid placeras i utsatta lägen och underhåll och regelbunden tillsyn ökar utbytet och minskar risken för avbrott och driftstörningar.

Arbetet med att sätta samman en vägledning för skötsel och underhåll av solcellsanläggningar har nu kommit så långt att ett förslag är ute på remiss. Till den 25 juni 2018 kan man lämna synpunkter till SEK Svensk Elstandard. Med beteckningen 82/1407/CDV kan förslaget beställas här och till höger på samma sida finns en länk för den som föredrar att läsa och kommentera direkt på nätet.

Projektet drivs internationellt i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet och resultatet är tänkt att också bli europeisk och svensk standard. På det sättet finns det ett gemensamt dokument som man kan hänvisa till, till exempel vid upphandling av underhåll eller vid avtal om tillträde till anläggningen.

Den planerade internationella standarden, IEC 62446-2, Photovoltaic (PV) systems – Requirements for testing, documentation and maintenance – Part 2: Grid connected systems – Maintenance of PV systems, är den andra delen av två. Den första handlar om dokumentation och provning före idrifttagning och fastställdes för två år sedan som svensk standard med beteckningen SS-EN 62446-1. Det finns också kopplingar till vägledningen SS-EN 61724-1 som kom i vintras och som handlar om metoder för prestandardövervakning, vilket kan vara aktuellt i större anläggningar.

Dessa standarder har tagits fram i internationellt samarbete i den tekniska kommittén IEC TC 82, Solar photovoltaic energy systems, som kort presenteras här.

SEK Svensk Elstandard erbjuder svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer att delta i och bidra till det arbete som pågår inom IEC TC 82. Det sker genom den svenska spegelkommittén SEK TK 82 som ger möjlighet att tillsammans med specialister från andra länder delta i olika arbetsgrupper i IEC TC 82.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström