2023-05-16 12:08Nyheter

Hur provar man elektroniska textiler?

smart textile blue

Hur man provar elektroniska textiler har man kommit överens om i internationella standarder, som nu också blivit europeisk och svensk standard.

Även nya teknikområden behöver standarder. För gemensamma metoder för att prova och mäta och för gemensam terminologi, så att man är överens om vad man kallar saker och ting. För att komma fram till gemensamma och internationellt gångbara vägledningar och riktlinjer, samarbetar man på områdena elektroniska textiler och kroppsnära teknik i den internationella standardiseringsorganisationen IEC.

De senaste resultaten är metoder för att mäta grundläggande egenskaper för elektriskt ledande garn och för ledande och isolerande tyger. De har nyligen också fastställts som svensk standard SS-EN IEC 63203-201-1 (läs preview på de inledande avsnitten här) respektive SS-EN IEC 63203-201-2 (läs preview här).

Bokstäverna EN visar att de även antagits som europeisk standard. De gäller därmed utan ändringar i 34 europeiska länder. Som de komplicerade sifferbeteckningarna antyder finns det fler standarder i samma serie, till exempel terminologistandarden SS-EN IEC 63203-101-1 och standarden för tvätthållbarhet för sport- och fritidskläder med e-textilsystem, SS-EN IEC 63203-204-1.

Flera projekt är på gång i den tekniska kommittén IEC TC 124, Wearable electronic devices and technologies, både för textil och för kroppsburna sensorer, till exempel för pulsmätning och för registrering av muskelaktivitet (myografi). Inte i första hand för medicinska syften, utan för till exempel sport- och fritidsändamål. Svensk industri och forskning deltar genom SEK Svensk Elstandard och gruppen SEK TK IoT. Den är även svensk spegelkommitté för den internationella grupp som arbetar med standarder för IoT, alltså Internet of Things, ISO/IEC JTC 1 SC 41. Sverige har genom långtgående insatser arbetat upp ett stort förtroendekapital, och SEK TK IoT välkomnar fler deltagare för att förvalta detta. Representanter för universitet och högskolor deltar för övrigt kostnadsfritt i tekniska kommittéer inom SEK Svensk Elstandard. Mer om Sveriges förtroendekapital inom IoT finns att läsa om i SEK Aktuellt nr 1, 2023.

SEK Svensk Elstandard, som sedan 1907 är den svenska medlemmen i IEC, är svensk standardiseringsorganisation för motsvarande områden. Att engagera sig i standardiseringen ger möjlighet till fördjupning och samarbete med kunniga experter från många delar av branschen. Den som är med i standardiseringen i IEC och SEK är också med i ett globalt nätverk. Man kan bidra med insikt och erfarenhet eller bara hålla sig informerad om vad som är på gång. Den som inte deltar, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lättillgängligt på nätet genom abonnemangstjänsten SEK e-Standard. Läs mer om SEK e-Standard.

Thomas Borglin
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
SEK Svensk Elstandard