2012-08-20 06:00Nyheter

Hushållsrobotar - förslag för en internationell standard

null

Hushållsrobotarna är snart här - förslag för en internationell standard för provning av hushållsrobotar ute för röstning.

Hushållsrobotarna är snart här. Kanske inte precis som i tv-serien ”Äkta människor”, men ändå. Ett tecken är förslaget från Kina att det behövs en internationell standard för provning av hushållsrobotar, som lämnats in till standardiseringsorganisationen IEC.

Tanken är att inom IEC, känt för internationella standarder inom el och elektronik, komma överens om gemensamma metoder för att mäta och beskriva sådana egenskaper som kan vara gemensamma för robotar för olika uppgifter inom hem och hushåll. I förslaget nämns bland annat förmågan att bromsa in och stanna på en bestämd plats, att ta sig över trösklar, undvika hinder och att planera färdväg. Tanken är att standarden ska kunna användas vid jämförande provning mellan olika hushållsrobotar, på samma sätt som andra IEC-standarder sedan tidigare till exempel används för att testa och jämföra olika tvättmaskiner eller mikrovågsugnar. Idén att ha internationella standarder för provning av hushållsapparater är faktiskt svensk, den lanserades av Hemmens forskningsinstitut och SEK i slutet av femtiotalet och svenska tillverkare deltar fortfarande i arbetet genom att vara med i motsvarande kommitté inom SEK Svensk Elstandard.

Förslaget, som har beteckningen 59/587/NP, kan fram till röstningsdatum 2012-09-28 beställas från SEK.

Genom att delta i arbetet i en teknisk kommitté, i det här fallet kommittén SEK TK 59, Funktionsprovning av elektriska hushållsapparater, kan man delta i och påverka arbetet med att ta fram standarden. Ett liknande projekt pågår inom ISO, men med inriktning mot säkerhetsfrågor och omfattande även särskilda robotar för personlig assistans för svaga eller handikappade.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard