2021-12-16 15:58Nyheter

ICT Rolling Plan 2022

 

Varje år uppdaterar EU-kommissionen sin strategi för standardisering i syfte att stödja unionens politik och stärka en digital inre marknad. I årets strategi föreslår kommissionen att fokus läggs på 5G, Internet of Things, molntjänster, cybersäkerhet och datateknik eftersom dessa områden är väsentliga för EU:s bredare konkurrenskraft. I januari kommer 2022 års strategi att presenteras.

Den rullande planen för IKT-standardisering utgör en unik brygga mellan EUs politik och standardiseringsverksamhet avseende informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Den rullande planen försöker lista alla kända områden där IKT-standardisering skulle kunna stödja EUs politiska mål. Den beskriver också kraven för IKT-standardisering, översätter dem till åtgärder och tillhandahåller en uppföljningsmekanism för åtgärderna. Planen fokuserar på åtgärder som kan stödja EUs politik och gör inte anspråk på att vara lika komplett som arbetsprogrammen för de olika standardiseringsorganen.

Den rullande planen för 2022 kommer att identifiera 170 åtgärder grupperade i 37 teknik- eller tillämpningsområden under fyra teman: nyckelfaktorer och säkerhet, samhälleliga utmaningar, innovation för den inre marknaden och hållbar tillväxt.

Det kommer även finnas ett kapitel om grundläggande ämnen som inkluderar dataekonomi, cybersäkerhet och e-integritet. Dessa tekniska områden sträcker sig horisontellt över hela standardiseringen.

Planen kommer att presenteras i februari 2022 och de tre formella standardiseringsorganen i Sverige, ITS (Svenska Informations- och Telekommunikationsstandardiseringen), SEK Svensk Elstandard och SIS (Svenska institutet för standarder) kommer tillsammans att bjuda  in till dialog för att diskutera hur IKT-planen kan användas på bästa sätt i Sverige.

Håll utkik och hör av dig redan idag till info@its.se / sek@elstandard.se / standardisering@sis.se om du är intresserad av ämnet så att vi kan inkludera dig i vår kommunikation.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk