2016-01-22 12:49Nyheter

​IEC 62541 för OPC-UA vinner mark

null

Ökat samarbete kring den plattformsoberoende standarden för OPC-UA för Industri 4.0.

Det blir allt tydligare att den tjänsteorienterade arkitekturen i OPC-UA kommer att bli en byggsten vid utvecklingen av det som många kallar Industri 4.0, dvs en kraftigt ökad IT-användning i industriella processer. Under hösten har det annonserats om samarbeten mellan OPC Foundation, alltså organisationen bakom UPC-UA, och flera konsortier bakom specifikationer för fältbussar för processtyrning och andra tillämpningar i industrin.

Det har meddelats om samarbete Profinet (och Profibus) och med ETSG, som ligger bakom Ethernet Powerlink. Dessutom har en överenskommelse gjorts med EtherCAT Technology Group om gemensamma gränssnitt för kommunikation. Att använda Profibus osv för vissa uppgifter kommer därmed på sikt inte att vara ett hinder för att också införa OPC-UA för kommunikation mellan olika typer av enheter och system och över olika slags nät, snarare tvärtom.

OPC UA är också antagen som internationell standard av IEC, IEC 62541, som också blivit europeisk standard genom CENELEC och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

De flesta internationella standarderna från IEC blir också europeisk standard genom samarbetet i CENELEC och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för industriell processtyrning är med i SEK TK 65, som är spegelkommitté för IEC TC 65.

Bland standarderna från IEC TC 65 märks t ex SS-EN 61131 (IEC 61131) för programmerbara styrsystem och SS-EN 62439 (IEC 62439) om nät med hög driftsäkerhet. Mer information om standarderna får du genom att ladda ner standardernas preview vilka finns fritt tillgängliga via elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström