2018-01-11 15:37Nyheter

IEC-IEEE-KATS Academic Challenge

null

IEC, IEEE and KATS utlyser ”Call for papers” och bjuder in till en global tävling på temat ”Future Challenges in Standardization”.

Tävlingen riktar sig till ledande professorer och forskare inom områdena ”technology & engineering, economics, social science, policy and law” för att dela olika perspektiv och insikter om framtida utmaningar inom standardisering

Pris delas ut till de tre bästa bidragen
1a pris US$ 20 000
2a pris US$ 15 000
3e pris US$ 6 000

Sista dag att registrera sitt abstract är den 31 januari 2018 och slutinlämning är den 31 mars 2018.

Mer information och för att läsa inbjudan i sin helhet besök https://www.iecieeekats.com.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell