2015-01-22 14:21Nyheter

IEC och USB-IF utökar sitt samarbete. En kabel för allt i sikte?

null

IEC har i dagarna tillkännagivit att de utökar sitt samarbete med USB-IF (USB Implementers Forum) genom att inkludera de senaste specifikationerna för höghastighetsöverföring av data och uppdaterade användningsområden för enhetsladdning. Samarbetet bidrar till global acceptans för bland annat en enda kabel som hantera både data och kraft och för höghastighetsöverföring av data.

Specifikationerna som lämnats in till IEC är: USB Power Delivery (Rev 2.0, v1.0), USB 3.1 (SuperSpeed USB 10 Gbps), och USB Type-C Cable and Connector specifications.

Under utvecklingen av USB Power Delivery har man haft visionen att underlätta för konsumenten samt att minska elektronikavfall genom att erbjuda ett alternativ till proprietära, plattformsspecifika laddare. USB Power Delivery-specifikationen definierar funktioner som stödjer det globala antagandet av interoperabla externa enhetsladdare, till exempel:

  • Ökade effektnivåer från befintliga USB-specifikationerna på upp till 100 W
  • Optimerad strömhantering över flera kringutrustningar för att varje enhet bara ska dra den kraft som krävs.
  • Intelligent och flexibelt styrsystem av effektnivå.
  • Distribution över en enda kabel.
   Den nya USB Type-C-specifikationen är uppbyggd på befintlig USB 3.1- och USB 2.0-teknik och har utvecklats för att få tunnare och slankare konstruktion, ökad användbarhet samt ge en tillväxtbana för prestandaförbättringar för framtida versioner av USB.

USB 3.1 levererar hastigheter på upp till 10 Gbps och ger stöd åt ljud och bild till skärmar för Ultra-HD (4K). Tillsammans kommer de nya specifikationerna att medföra förbättrade applikationer och en verklig lösning för att med en enda kabel hantera både data och kraft.

Enheter som stödjer dessa nya specifikationer väntas komma ut på marknaden under 2015. De nya och reviderade standarderna förväntas också påskynda de globala åtgärder som finns för att minska elektronikavfall och förbättra återanvändning av laddningsenheter för ett stort utbud av elektroniska apparater.

IECs strategi för fortsatt standardiseringsarbete inom området drivs av det slutliga målet att stödja konsumentens bekvämlighet, öka externa enhetsladdares återanvändning och upprätthålla produktens tillförlitlighet och säkerhet. Dessutom kommer ett globalt antagande av den internationella standarden bidra till att minska intrång av dåligt utformade och tillverkade eftermarknadssubstitut som kan påverka driften av elektroniska apparater.

Dessa standarder utarbetas IEC TC 100, vilket i Sverige motsvaras av SEK TK 100 – Multimediasystem, och kommer att ingå i den internationella standardserien IEC 62680, nyligen fastställd även som svensk standard.

Läs mer om och se preview för SS-EN 62680-1, utg 1:2014, Gränssnitt för seriebuss för datakommunikation (USB) - Del 1: Specifikation för USB, revision 2.0, här.

elstandard.se kan du även läsa mer om och se preview för andra delar i standardserien.

Lär mer om SEK TK 100, Multimedia, och dess arbete här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson