2016-02-29 09:26Nyheter

Industri 4.0 och standarder

null

Tysk studie kartlägger behovet av standarder för industrins modernisering

Målet med det framtidsinriktade initiativet Industri 4.0 är att offensivt utnyttja de potentialer som ges av
- den massiva användningen av internet,
- integrationen av tekniska processer och affärsprocesser,
- den digitala avbildningen och virtualiseringen av den verkliga världen och
- möjligheten till ”intelligenta” produkter och produktionsmedel.

Så beskrivs innebörden i det rätt hajpade begreppet Industri 4.0 i den tyska färdplanen för standardisering för Industri 4.0 som organisationerna DIN, DKE (SEK Svensk Elstandards motsvarighet i Tyskland) och VDE tagit fram. Man konstaterar där att Industrie 4.0 (som det stavas på tyska) kräver en utveckling av många olika nya koncept och tekniker. Att omsätta dem i praktiken i industrin kan emellertid bara lyckas om de backas upp av överenskomna standarder, eftersom det bara är sådana som kan skapa den säkerheten för investeringar och det förtroende mellan tillverkare och användare som måste till.

Den tyska färdplanen, som i sin nya version 2 kan laddas ner, beskriver ganska utförligt de olika områden där man ser behov av standardisering och inom vilka områden det redan finns en hel del gjort. Skriften har förstås ett tyskt fokus, men perspektivet är globalt. Och det är därför till stora delar relevant också för svenska förhållanden. 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard