2016-04-15 15:50Nyheter

Industriell processtyrning - Det här med ”safety” och ”security” är inte så enkelt på svenska.

null

Förslag till internationell standard inom området industriell processtyrning för att överbrygga ”the requirements for safety and security”.

På svenska använder vi normalt ett och samma ord för det som på engelska heter safety, alltså ”frihet från oacceptabel risk”, och security, som kan beskrivas som ”(förhållanden som uppstår genom) åtgärder för att skydda (ett system) från hot”.

Den här likheten brukar inte vålla problem, jämför till exempel säkerhetsventil och säkerhetspolis. Men ibland blir det tydligt, som i det förslag till internationell standard inom området industriell processtyrning, som kommit från japanskt håll i vinter.

Förslaget handlar om att överbrygga ”the requirements for safety and security”. De båda olika sorternas säkerhet behandlas i olika standarder, som tagits fram rätt oberoende av varandra. Det är därför svårt, skriver japanerna, att tillämpa dem samtidigt på ett holistiskt vis under systemets livscykel.

Framförallt gäller det att synka termer och begrepp i IEC 61508 och IEC 61511 för funktionen hos säkerhetskritiska system (SS-EN 61508 respektive SS-EN 61511) med standarden IEC 62443 för IT-säkerhet i industriella system.

Den intresserade kan beställa förslaget, kallat 65/622/NP.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström