2014-01-22 11:28Nyheter

Industriell processtyrning - Förslag till en ny del av standarden för funktionsblock för processtyrning

null

På remiss från SEK Svensk Elstandard är just nu ett förslag till en ny del av standarden för funktionsblock för processtyrning.

Det handlar om en fjärde del av den internationella standarden IEC 61804, en del som ska öka interoperabiliteten mellan olika enheter genom att närmare specificera hur man tolkar beskrivningen av de olika applikationsfunktionerna. Med hjälp av den föreslagna standarden ska de som utvecklar fältenheter för processtyrning använda språket EDDL på likartat sätt.

Förslaget 65E/373/CDV Function blocks (FB) for process control - Part 4: EDD interpretation kan beställas genom SEK Svensk Elstandard som är medlem i IEC, den internationella organisationen för standardisering på det elektrotekniska området. Det bygger på den tekniska rapporten från IEC med samma nummer, som också finns återgiven som SEK Teknisk rapport 61804-4.

Genom den tekniska kommittén SEK TK 65 deltar svenska företag och myndigheter i de arbeten som pågår internationellt och europeiskt med standarder för system för industriell processtyrning. Bland aktuella projekt märks en standard om ”Human factors and functional safety” och en revision av IEC 62439 (SS-EN 62439) om nät med hög driftsäkerhet.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström