2015-01-27 15:44Nyheter

Industriell processtyrning och smarta elnät toppar

null

Industriell processtyrning och smarta elnät toppar.

– Områden där det kommit särskilt många nya standarder från SEK Svensk Elstandard under 2014 är inom industriell processtyrning, smarta elnät, medicinteknik och larmsystem, säger Thomas Korssell, som är VD på SEK Svensk Elstandard, den organisation som fastställer och ger ut svensk standard inom el och elektronik. Och, som vanligt, är också området för fiberoptik och optokablar väl representerat.

En preliminär sammanställning visar att antalet fastställda svenska standarder på elområdet var 448 stycken under 2014.

– Men då ingår också reviderade standarder och separata tillägg, förtydligar, han.

– Åttio procent av de här fastställda standarderna är egentligen internationella IEC-standarder som genom samarbetet med CENELEC antagits som europeisk standard – och som därför utan att ändras fastställs som nationell standard i 33 Europeiska länder, säger Thomas Korssell, och tillägger att de övriga tjugo procenten till största delen är rent europeiska standarder, där det inte funnits något intresse utanför Europa. Bara en procent är helt svenska, utan internationell eller europeisk bakgrund. Bland dem märks den nya SS 437 01 02 med vägledning för elinstallationer.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard