2019-04-03 17:36Nyheter

Industrins digitalisering

null

Med OPC-UA PubSub öppnas nya möjligheter för industrins digitalisering.

Den kommande nya funktionen PubSub – publish and subscribe – i OPC-UA öppnar för ett enhetligt och tillverkaroberoende system för industriell automation.

OPC-UA har hittills varit byggt kring funktionerna klient och server men med PubSub öppnas nya tillämpningsområden, till exempel möjligheten att konfigurera peer-to-peer-kommunikation mellan enheter som inte behöver känna till varandras existens. Tillsammans med de nya möjligheterna till asynkrona flöden och strömning till molnet öppnas nya möjligheter att använda OPC-UA för datainsamling och styrning i industriella processer.

OPC-UA är ett plattforms- och leverantörsoberoende kommunikationspaket som hittills främst varit ett sätt att binda ihop olika datasystem på olika nivåer i processer och verksamheter. Med den kommande PubSub-funktionen omfattas också applikationer på sensor- och maskinnära nivåer, både för små, återkommande datapaket och för större datamängder för analys och lagring.

OPC-UA är framtaget i ett industrikonsortium och består av flera delar. Genom en överenskommelse med den internationella standardiseringsorganisationen IEC behandlas de också där och ges också ut som internationell standard i serien IEC 62541. De första delarna blev tillgängliga som svensk standard SS-EN 62541 redan 2011 och fler delar har sedan dess tillkommit.

Alla delarna av IEC 62541 är nu under omarbetning och tillsammans med den nya del 14 om PubSub väntas de bli klara till nästa vinter. Liksom tidigare kommer de då att antas som europeisk standard och ges ut som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är av staten erkänd som svensk standardiseringsorganisation. SEK är också den svenska medlemmen i IEC och välkomnar svenska företag och högskolor som vill delta i arbetet med standarder, till exempel för industriell processtyrning i den tekniska kommittén SEK TK 65.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström