2018-03-19 08:52Nyheter

Integrerade larmsystem

null

Lite extra att tänka på när larmsystem kombineras eller integreras i andra system

Standarden SS-EN 50398-1 beskriver allmänna fordringar och konfigurationstyper för integrerade elektroniska system, när ett eller flera av dem innehåller en larmapplikation. Det är lätt att bortse från att det finns standarder med fordringar och vägledning för olika typer av larm när en larmapplikation byggs in i något annat elektroniskt system. Det främsta syftet med SS-EN 50398-1 är att komplettera de särskilda larmstandarderna och assistera så att de enskilda larmsystemen kan uppfylla fordringarna. Innehållet gäller tillsammans med och utöver de fordringar som finns i standarderna för olika slags larmsystem.

Se preview på SS-EN 50398-1, Larmsystem – Integrerade system – Del 1: Allmänna fordringar. Med funktionen preview kan man fritt ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med syfte och omfattning.

Särskilda standarder med systemfordringar finns för olika typer av larmsystem. Ett exempel är den övergripande standarden SS-EN 50131-1 för inbrotts- och överfallslarm, som nyligen kommit i ny utgåva, se preview här. Ett annat är systemfordringarna för trygghetslarm i SS-EN 50134-1, se preview här. SS-EN 50134-7 med tillämpningsanvisningar för trygghetslarmsystem kom för övrigt i ny utgåva i höstas, se preview här – den första utgåvan kom redan 1996. Systemfordringar för CCTV-system finns i SS-EN 62676-1-1 (se preview här) och för passerkontrollsystem i SS-EN 60839-11-1 (preview här).

Svenska företag och organisationer deltar genom kommittén för larmsystem, SEK TK 79, inom SEK Svensk Elstandard. De här standarderna är egentligen europeiska standarder som är likadana i 34 europeiska länder. De omfattar inte medicinska larm eller larm i industrin, sådant behandlas i andra standarder.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell