2014-11-17 16:38Nyheter

Internationell standard för underhåll av vegetabiliska isoleroljor föreslagen

null

 

Internationell standard för underhåll av vegetabiliska isoleroljor föreslagen

Så kallade naturliga estrar har vunnit ökad användning, vid sidan av traditionella, petroleumbaserade isoleroljor. De består till största delen av vegetabiliska oljeprodukter (triglycerider), liknande vanlig matolja, men med egenskaperna anpassade efter användningsområdet. De naturliga estrarna har främst kommit att användas i distributionstransformatorer. De har hög antändningstemperatur och är biologiskt nedbrytbara, men kan inte användas i tillämpningar där de kommer i kontakt med luft.

Sedan en tid tillbaka finns en standard med fordringar på egenskaperna hos sådana oljor, SS EN 62770. Det är i grunden en internationell standard från IEC, som antagits som europeisk och svensk standard. Nu finns det ett förslag till en kompletterande standard för hur dessa naturliga estrar används och underhålls. En sådan standard finns för petroleumbaserade isoleroljor, och erfarenheterna från den standarden och från hur naturliga estrar åldras i drift, kommer att ligga till grund för arbetet med den nya standarden.

Förslaget har lämnats till den tekniska kommittén för isolervätskor, TC 10, i IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet och är ute på röstning till den 5 december 2014. Fram till dess kan förslaget, som betecknas 10/946/NP, utan kostnad beställas från SEK Svensk Elstandard, som är den svenska organisation som representerar svenska intressen i IEC.

SS-EN 62770, Isolervätskor - Oanvända naturliga estrar för transformatorer och liknande elektrisk utrustning

SS-EN 60442, Isoleroljor - Underhåll och övervakning av isoleroljor i drift.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell