2015-02-12 14:37Nyheter

Internet of Things

null

Hur ska man använda Internet of Things, IoT, sakernas Internet? Rapport från IEC kartlägger behovet av standarder.

Som ett underlag för en bedömning av vilka standarder som kan behövas för att underlätta olika tillämpningar av det som brukar kallas ”internet of things” – eller ”sakernas internet”, har den internationella organisationen IEC tagit fram en rapport – ”Internet of Things: Wireless Sensor Wetworks”.

Rapporten ger en översikt, framförallt över olika användningar av trådlösa givare i industrin och i olika delar av den tekniska infrastrukturen. Rapporten kan laddas hem från IEC eller beställas i tryckt form från SEK Svensk Elstandard, SEK@elstandard.se.

IEC är den internationella organisationen för standardisering och tekniska regler inom elektrotekniken och genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, organisationer och myndigheter i det arbetet.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk