2021-02-11 10:27Nyheter

Internet of Things som organiserar sig själv

null

Apparater som kan anslutas till internet of things, IoT, vill kanske organisera sina kontakter själva. Internationellt projekt lägger grunden för det.

 

I ett IoT-system är ett nätverk inte nödvändigtvis bara en grundläggande organisationsstruktur, utan också något som kan anpassas för att stödja systemets applikationer och tjänster. En utveckling som är på gång är att IoT-enheter själva söker kontakt med omkringliggande enheter för att själva organisera ett lämpligt nätverk.

 

Sådana nät kan vara mer eller mindre tillfälliga och organisera sig enligt olika principer. Nätet kan eftersträva en viss uppbyggnad (topologi), ha en inriktning mot ett gemensamt mål (eller händelse) eller organisera sig för att lösa en gemensam uppgift (som att skydda ett infrastrukturobjekt). Organisationen kan också baseras på var apparaterna finns eller på någon ändring i den omgivande miljön.

 

Ett projekt för att formulera och beskriva grundläggande principer och egenskaper för sådana IoT-system drivs i samarbete mellan de båda internationella standardiseringsorganisationerna IEC och ISO. Resultatet ska också ge vägledning för hur man gör för att utnyttja apparaternas organisationsförmåga när man konstruerar IoT-system.

 

Svenska företag, universitet, myndigheter och organisationer deltar genom spegelkommittén SEK TK IoT, Sakernas internet. Den organiseras av standardiseringsorganisationen SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC och svarar för standardisering inom el och elektronik i Sverige.

 

Andra aktuella internationella projekt inom IoT-området är till exempel att lägga grunden för elektronisk varumärkning baserad på IoT och att göra en översyn av standarden för en referensarkitektur för IoT-system. Flera projekt handlar om undervattenssystem. Andra områden där man arbetar tillsammans inom IEC är t ex industriautomation, välfärdsteknologi och materialdeklarationer.

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson