2018-12-06 15:09Nyheter

IoT och elnät

null

Den internationella gruppen som tar fram internationella standarder för internet of things, IoT, har ett par projekt för tillämpningar i elnät.

Det ena projektet (ISO/IEC 30144) ska leda till en arkitektur för ett nät med sensorer för stationer och ställverk. I det kinesiska förslag som projektet baseras på anges sju delsystem: IR-diagnos, inbrottslarm, brandlarm, översvämningslarm, SF6-övervakning, temperaturövervakning och miljöövervakning. Utöver det innehåller förslaget en del specifikationer och krav som kan behöva diskuteras.

Det andra projektet (ISO/IEC 30160) ska resultera i ett ramverk för styrning av förbrukare i industrier och liknande – industrial facility demand response energy management (FDREM) – som är anslutna till smarta elnät. Projektet har en nära koppling till arbetena med internationella standarder för smarta elnät i IEC TC 57 och smart industri i IEC TC 65.

Gruppen JTC 1/SC 41 är gemensam för de båda standardiseringsorganisationerna ISO och IEC. Den svenska referensgruppen är SEK TK IoT inom SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC. Intresserade företag, organisationer, myndigheter och högskolor är välkomna att delta i arbetet. Läs mer här om SEK TK IoT.

SEK Svensk Elstandard bjuder in till ett seminarium om IoT och elenergi tisdagen den 15 januari kl 13:00-16:00. Rubriken är: Hur kan Sverige använda IoT för effektivisering, styrning och nya tjänster inom elenergi?Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk