2016-09-07 07:53Nyheter

IT-säkerhet i elnät – ny teknisk rapport från IEC

null

Ny rapport, IEC/TR 62351-13, beskriver behovet av anvisningar för IT-säkerhet i elnät.

När elnäten blir smartare blir allt mer av produktionen decentraliserad och styrning och övervakning digitaliseras. Då ökar behovet av ett medvetet och effektivt arbete med IT-säkerhet. För elnät handlar det inte minst om skydd mot påverkan på systemet och dess funktion.

En översikt över behovet av regler och rekommendationer för detta ges i en färsk rapport från IEC, den internationella organisationen för standardisering på elområdet: IEC/TR 62351-13, Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 13: Guidelines on what security topics should be covered in standards and specifications.

IEC/TR 62351-13 innehåller i stort fyra delar, säkerhetsfordringar för användare och tillämpning som samverkar med automationssystem, kryptering, konstruktion och konfigurering för motståndskraft (”resilience”) och sambandet mellan IT-säkerhet och standarder för informationsytbyte. Den bygger bland annat på det arbete som gjorts i USA och som presentera i dokumentet NISTIR 7628 och på serien med internationella standarder för IT-säkerhet i processindustrin, IEC 62443.

Se preview på IEC 62351-13 här. Med funktionen preview kan vem som helst för varje publikation från SEK eller IEC utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning och det avsnitt som beskriver syfte och omfattning.

I bland annat Japan drivs arbetet med decentralisering av elproduktionen och av styrningen av elnätet inte minst av en önskan att öka elförsörjningens motståndskraft mot naturkatastrofer (Fukushima!) och andra störningar, till exempel dataintrång. Dessa frågor diskuteras i en annan ny rapport från IEC, IEC/TR 62351-12, Power systems management and associated information exchange – Data and communications security – Part 12: Resilience and security recommendations for power systems with distributed energy resources (DER) cyber-physical systems. Se preview här.

Arbetet med IEC/TR 62351 och andra centrala standarder för smarta elnät, t ex IEC 61850 och IEC 61968, sker i den tekniska kommittén IEC TC 57, Power system management and associated information exchange. Genom att vara med i den tekniska kommittén SEK TK 57 inom SEK Svensk Elstandard kan svenska företag, myndigheter, högskolor och organisationer delta i, och bidra till, arbetet med dessa standarder. Läs mer här.

Arbetet med IEC 62443 sker i IEC TC 65, Industrial process measurement, control and automation, läs mer här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström