2017-01-23 14:25Nyheter

IT-säkerhet och standarder

null

Det finns teknik- och metodnära vägledningar för att öka säkerheten i tekniska system.

Standarder för IT-säkerhet kan låta som en motsägelse, men gemensamt överenskomna riktlinjer och råd är aldrig fel. Och det finns mer vägledning att få från standarder, än det som står i de numera ganska kända standarderna om ledningssystem för informationssäkerhet.

Det finns alltså också mer bransch- och teknikinriktade standarder, främst den internationella IEC 62443-serien om IT-säkerhet i system för processtyrning och infrastruktur. Den bygger på den amerikanska ISA 99 och har fått efterföljare inom andra teknikområden. En artikel om detta finns på sidan 31 i SEK Aktuellt nr 3, 2015 som kan laddas ner här.

En intressant och användbar sammanställning av tillgängliga, framförallt internationella, standarder inom IT-säkerhetsområdet finns här. Det är en tabell, där man bland annat kan filtrera efter tillämpningsområde, t ex automation. Sammanställningen, som är på engelska, har tagits fram av DKE, den tyska organisation som är medlem i IEC.

Av sammanställningen syns hur mycket som görs i olika grupper inom IEC. Svenska specialister är välkomna att delta och bidra i det arbetet genom motsvarande spegelkommittéer inom SEK Svensk Elstandard, som är den svenska medlemmen i IEC.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson