2019-12-18 11:05Nyheter

Jämförbart renare luft med förbättrad standard

null

Rök och avgaser i New Delhi. Skogsbränder utanför Sidney, vi har sett det på nyheterna i höst. Familjer och enskilda försöker skydda sig och ett sätt är att skaffa elektriska luftrenare.

Hur provar man sådana luftrenare? För att man ska kunna jämföra olika fabrikat och modeller behövs en överenskommen, standardiserad metod och arbete med nya internationella standarder pågår.

Ett projekt gäller just sådana luftrenare som man kan köpa i affären och ha fristående i rummet. Tidigare standardmetoder för hur man provar effektiviteten hos dem är föråldrade och måste ersättas. Bland annat för att metoderna inte mäter hur effektivt luftrenarna stoppar de mycket små nanopartiklarna som visat sig vara kraftigt hälsoskadliga. Det är alltså önskvärt att komma överens om en metod att mäta hur effektivt luftrenaren tar hand om de mycket små partiklarna, som är mindre än 100 nm.

Ett annat skäl är att man tidigare särskilt varit intresserad av att mäta hur bra luftrenarna är mot tobaksrök. Det är inte lämpligt längre, tobaksrök är cancerframkallande och blir också allt mindre aktuell som förorening inomhus. Dessutom är tobaksrök egentligen inte särskilt bra att använda vid provning, eftersom den är svår att få likadan från gång till gång. Det är därför hög tid att komma överens om en ny provningsmetod.

Det finns dessutom önskemål att komplettera med en provning av luftrenarens egenskaper efter en tids drift, för att se hur väl den behåller sin effektivitet. Idag finns det också luftrenare som automatiskt ställer in luftflödet efter hur smutsig luften är och den automatiken borde man också finna en gemensam provningsmetod för.

Det andra projektet gäller sådana luftrenare som monteras i ventilationskanaler, för att rena luften som tas in utifrån. De kan också vara inbyggda i apparater för värme och kyla, t ex i värmepumpar. Förslaget kommer från Kina, där man räknar med att det 2019 ska ha sålts 1,5 miljon sådana luftrenare för inbyggnad. Större utrustningar, för montering i ventilationsanläggningar i flerfamiljshus och kontor behandlas inte.

Båda de föreslagna standarderna är tänkta att användas tillsammans med den internationella standard för provning av elektriska luftrenares allmänna egenskaper som håller på att bli färdig och som ska få beteckningen IEC 63086-1. Alla tre projekten drivs i internationellt samarbete i standardiseringsorganisationen IEC, i den grupp som arbetar med standarder för hur man provar hushållsapparater. Den gruppen, IEC TC 59, är en av alla de som kommer att träffas när SEK Svensk Elstandard står värd för nästa årsmöte i IEC, i Stockholm i oktober 2020. Då kommer experter från hela världen till Stockholm för att diskutera olika projekt, bland annat alltså dessa tre.

Internationella standarder från IEC antas också som europeisk standard, så att de blir likadana i 34 europeiska länder. I Sverige fastställs de som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som också gör det möjligt för svenska företag, myndigheter och högskolor att delta i arbetet i IEC.

Genom att abonnera på nyhetsbrevet från SEK Svensk Elstandard kan du hålla koll på nya standarder för bland annat elektriska hushållsapparater. Och den som har sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson