2023-05-25 09:00Nyheter

Kan cyborgkackerlackor hitta rätt i rasmassor? 

rescue workers looking through debris for survivors after an earthquake

Att hitta personer fångade under rasmassor är en av de tuffaste utmaningar som räddningspersonal står inför; en utmaning som många i närtid fått erfara i samband med jordbävningarna i Turkiet och Syrien.

Även specialtränade hundar kan vid svåra fall ha svårt att ta sig fram och hitta rätt i rasmassorna. Experter tror att en lösning på problemet kan vara cyborgkackerlackor.

Cyborg-kackerlackor, eller ”roboroaches”, kan tränga sig in i de allra trängsta utrymmen och ge information till räddningspersonalen genom monterade kameror. Enligt IEC-experten François Coallier är dessa cyborgkackerlackor ett bra exempel på när tvärvetenskapligt samarbete leder till helt nya möjligheter. Samarbetet sker mellan två – i vanliga fall separata – domäner: biologi och digitalteknik. Detta tvärvetenskapliga samarbete är även något som diskuteras i standardiseringsorganisationen IEC, i form av utvärderingsgruppen SEG 12 Bio-digital convergence. Biodigital konvergens är ett arbetsområde med tvärvetenskapligt utbyte mellan ingenjörskonst, bioteknik, nanoteknologi, informationsteknik och kognitionsvetenskap. (1)

Lägesrapport för SEG 12 Bio-digital convergence

Professor Coallier presenterade nyligen lägesrapport om SEG 12 till SMB (Standardization Management Board). SEG 12 etablerades av IEC SMB för att undersöka aktuella forsknings- och teknikaktiviteter, identifiera kritiska utmaningar och föreslå en färdplan för standardisering inom området biodigital konvergens.

I lägesrapporten nämner Professor Coallier att sammanfogningen av biologi och digitalteknik kan medföra utvecklingen av nya verktyg med djupgående påverkan i fält som vård, jordbruk, miljöskydd och räddningsarbete. SEG 12 samarbetar även med experter från ISO och IECs gemensamma tekniska kommitté JTC 1 samt europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

Inom SEG 12 finns det ett antal arbetsgrupper som svarar för olika frågor inom området biodigital konvergens. För human augmentation (sv. tekniskt förstärkta människor) finns SEG 12/WG 4 – som undersöker standardisering inom bland annat inom hjärn-datorgränssnitt, förstärkt känsel och biohacking. En fascinerande nyhet inom området är de forskare vid Linköpings, Lunds och Göteborgs universitet som har lyckats odla elektroder i levande vävnad med kroppens egna molekyler som utlösare. Man menar att det kan bana väg för ökad förståelse om viktiga biologiska funktioner, utveckling av hjärn-datorgränsnitt och botandet av nervsjukdomar. För hjärn-datorgränssnitt bedrivs standardiseringsarbete sedan 2022 i gruppen ISO/IEC JTC 1/SC 43 Brain-computer Interfaces, där man som svensk intressent kan delta genom SEK Svensk Elstandard.

Arbetsgruppen SEG 12/WG 5 riktar in sig på bioteknik inom jord- och skogsbruk och behandlar saker som IoT-tillämpningar för effektivt jordbruk och genteknik för produktion av livsmedel. SEK arbetar flitigt med IoT genom kommittén SEK TK IoT, som även den välkomnar fler deltagare.

När biologi och digitalteknik möts – vad får man göra?

När teknik används för att påverka vår biologi bör man såklart ha en hög riskmedvetenhet. Om man tar exemplet med kackerlackor som letar personer i rasmassor, så görs det genom att mikrochips och sensorer fästs på kackerlackan. Via skadefri mikrostimulering möjliggör det fjärrstyrd kontroll av dess rörelse. Att kontrollera andra levande organismer med fjärrstyrning behöver föranledas av utförliga övervägningar. Frågor som dessa, om riskhantering samt sociala och etiska aspekter, utvärderar arbetsgruppen SEG 12/WG 7.

Tvärvetenskapliga innovationer fortsätter att utmana gränserna för vad man innan trodde var möjligt. Då är det angeläget att utvecklingen sker på ett säkert och tillförlitligt sätt. Där har standardiseringen en viktig roll i framtagningen av gemensamma regler, metoder och förhållningssätt. 

Delta i samtalet om framtidens standarder

Standarder arbetas fram i globala samtal mellan ledande experter. Är man med i samtalet får man göra sin röst hörd och får veta i god tid vad framtidens spelregler kommer innebära. 

Arbetet inom SEG 12 närmar sig en ny fas då utvärderingsgrupper som den kan efter utvärderingen leda till nya arbetsformer – exempelvis en ny kommitté. Arbetet med standardisering inom biodigital konvergens kommer i dess nya form fortsätta och vi välkomnar intresserade svenska företag, myndigheter och lärosäten att kontakta oss på sek@elstandard.se för mer information.

Det finns ett flertal sätt för dig att hålla dig uppdaterad på gemensamt framtagna standarder inom el, elektronik, IT och angränsande områden. Du kan (1) delta i standardiseringsarbetet, (2) följa vårt nyhetsrum, (3) prenumerera på SEK e-Standard för skräddarsydd tillgång till standarder samt (4) följa vårt nyhetsbrev om nya och upphävda standarder.

Källa: Understanding bio-digital convergence

Martin Lind
SEK Svensk ElstandardOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Martin Lind
Teknisk skribent
Martin Lind
SEK Svensk Elstandard