2019-05-03 11:53Nyheter

Kan man hacka en jordfelsbrytare?

null

Fler och fler kopplingsapparater får dataanslutning och kommunikationsmöjligheter. Finns det några risker med det?

Vad händer om någon hackar jordfelsbrytaren? Inom standardiseringen diskuteras detta och ett projekt pågår, som ska utmynna i en vägledning IEC TS 63208 med titeln ” Low-voltage switchgear and controlgear – Security aspects”.

Syftet är att öka medvetenhet om IT-säkerhetsriskerna, främst risken för oavsiktlig manövrering och för förlust av skyddsfunktioner. Vägledningen ska också ge minimifordringar för IT-säkerhet för utrustning i elinstallationer i byggnader och maskiner. Det är också viktigt att undvika att utrustningens vanliga egenskaper försämras när man inför åtgärder för att öka IT-säkerheten. Vägledningen ska också behandla detta.

Arbetet bygger bland annat på IT-säkerhetsstandarderna i serien IEC 62443. Det ska också ge exempel på användningsfall (use-cases).

Projektet drivs internationellt inom IEC, i den tekniska kommittén IEC TC 121A. Svenska företag deltar genom motsvarande SEK TK 121A, Kopplingsapparater för lågspänning, inom SEK Svensk Elstandard, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson