2015-03-10 15:19Nyheter

Känd symbol visas på museum

null

MoMA, Museum of Modern Art i New York, visar just nu en utställning om design för alla – ”This Is for Everyone: Design Experiments for the Common Good”.

Redan i entrén möts man av en symbol man känner igen: symbolen för standbyläge – en grafiskt slående figur som finns på de flesta apparater idag. Standbysymbolen ingår i den internationella standarden IEC 60417. Den innehåller idag (mars 2015) inte mindre än 1 272 olika grafiska symboler för användning på apparater av olika slag.

IEC 60417-5009, som är symbolens beteckning är en elegant kombination av de äldre symbolerna I och O, som visar att en elektrisk krets är sluten (apparaten på) eller öppen (apparaten av).

- Symbolen för standby från 1973 är en av de äldsta och populäraste i standarden, säger professor Hiroaki Ikeda. Han är sekreterare i IEC SC 3C, den tekniska kommitté som tagit fram symbolen och som ansvarar för standarden IEC 60417. Det har han säkert rätt i, den sitter t ex på av-och-på-knappen på varenda fjärrkontroll.

Den internationella standarden IEC 60417, Graphical symbols for use on equipment, är en av flera internationella standarder från IEC som behandlar grafiska symboler och märkning och dokumentation av tekniska produkter och anläggningar.

SEK Svensk Elstandard är svensk medlem i IEC, the International Electrotechnical Commission, och gör det möjligt för svenska företag och organisationer att delta i arbetet med internationella standarder för el och elektronik.

Läs mer om utställningen på MoMA här och om SEK TK 3 här.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard