2021-01-11 10:17Nyheter

Kapslingar för utomhusbruk

null

Vad är rimligt att kräva av en kapsling för elektronik utomhus, när det gäller temperaturförhållanden, slagtålighet och annat? Vad ska man satsa på för att klara kundens krav? Finns det någon standard att luta sig mot?

Svaret är förstås ja. I produktstandarder med säkerhetsfordringar brukar det finnas ett avsnitt om miljötålighet, som är anpassat till förhållandena på sådana platser där produkten är tänkt att användas. Exempel på sådant är elverktyg och ljusarmaturer och andra väldefinierade produkter. Utförande för utomhusbruk ingår också i den nya utgåvan av SS-EN 62368-1.

Men hur resonerar man för utomhuskapslingar med blandat innehåll? Eller där de ska hysa sådant som inte passar in i någon definierad produktkategori? För detta finns standarderna SS-EN IEC 61969-1 och SS-EN IEC 61969-3. De bygger på den internationella klassningen av utomhusmiljöer som beskrivs i IEC 60721-3-2 och IEC 60721-3-4, i Sverige SS-EN IEC 60721-3-2 och SS-EN IEC 60721-3-4. Läs mer om dem här.

Två slags kapslingar

SS-EN IEC 61969-1 omfattar moduluppbyggd utrustning för utomhusbruk, t ex skåp med kortramar eller liknande, medan den andra, SS-EN IEC 61969-3 handlar om utomhuskapslingar i allmänhet, också för mekaniska och kombinerade utrustningar. Den täcker även förhållanden under transport och lagring. Båda behandlar tålighet mot olika slags miljöpåverkan, som temperatur, nederbörd, solstrålning osv.

För nivåer och provningsmetoder hänvisar den förstnämnda främst till olika standarder från ETSI, den europeiska standardiseringsorganisationen för tele- och data. Även olika säkerhetsfordringar ingår och för dessa hänvisas till olika standarder från IEC och ISO. Den andra beskriver kraven på tålighet och kopplar dem till de provningar i standarderna för miljötålighetsprovning i IEC 60068-serien (i Sverige SS-EN 600068-serien).

Internationell samordning

Se preview med de inledande avsnitten i SS-EN IEC 61969-1 och SS-EN IEC 61969-3. De nya, uppdaterade utgåvorna ersätter de tidigare från 2012. I samma serie finns även några andra delar 61969-2-X som behandlar mått och måttsamordning. Det här är internationella standarder från IEC som även antagits som europeisk standard och fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, som är den svenska standardiseringsorganisation inom el och elektronik.

Andra aktuella ämnen för internationell standardisering är till exempel ”smart industri” och EMC. Den som inte deltar i arbetet med att ta fram och underhålla standarderna, utan bara läser och använder dem, kan ha dem lätt tillgängliga på nätet med SEK e‑Standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh