2020-02-13 10:17Nyheter

Kläder som ändrar färg när pulsen ökar och temperaturen stiger

null

För bärbar elektronik – wearables – drivs arbetet med standarder av Japan och Korea. Inte oväntat och när det nu pågått ett tag kan man se vartåt det pekar.

En grupp av projekt, som startades direkt med en gång, handlar om att komma överens om vissa, kritiska egenskaper hos produkter för någon speciell användning, och hur man beskriver dem. Detta är klassisk standardisering och i projekten ingår också att enas om mätmetoder, så att man kan jämföra olika produkter eller fabrikat med varandra.

Till exempel handlar det om komponenter som mäter kroppstemperatur eller räknar steg, alltså relativt mogna produkter. Ett av projekten gäller film som ändrar färg när man lägger på ett elektriskt fält. Ungefär som glasen i automatiska svetshjälmar, men tunnare så att de kan användas i kläder, till exempel för att väcka uppmärksamhet av något slag.

En annan grupp av projekt gäller kroppsburna nätverk, för att koppla ihop kroppsnära elektronik till ett bärbart system, t ex för hälsoövervakning. Eller för att få kläder att ändra färg efter puls eller kroppstemperatur!

En tredje grupp handlar om själva kläderna. Ett par projekt gäller egenskaper hos elektriskt ledande garn och tyg, planerade IEC 63203-201-1 respektive IEC 63203-201-2. Ett tredje, IEC 63203-201-3, handlar om egenskaperna hos ledande textil som utsätts för vissa typer av mikroklimat, som ska simulera de verkliga förhållandena under användning.

Ett förslag i motsvarande internationella kommitté för standardisering inom IoT-området handlar om hur den referensarkitektur för IoT som man enats om i standarden ISO/IEC 30141 skulle kunna användas för kroppsburna nätverk. I Sverige är det samma grupp som är spegelkommitté för båda de internationella grupperna. Det är TK IoT Sakernas internet inom SEK Svensk Elstandard som håller kontakt med både IEC TC 124, Wearable electronic devices and technologies, och ISO/IEC JTC 1 SC 41, Internet of things and related technologies. Företag, organisationer, universitet och högskolor i Sverige som vill följa eller aktivt delta i arbetet är välkomna i SEK TK IoT.

Internationella standarder som tagits fram inom IEC brukar också antas som europeisk standard, och fastställas som svensk standard av SEK Svensk Elstandard, den svenska medlemmen i IEC sedan 1907 och en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell