2022-01-05 09:25Nyheter

Klimatet och standardiseringen

green plant closeupgreen plant closeup

Internationella standarder är frivilliga tekniska överenskommelser av ett slag som visat sig fungera väl. Sedan 1906 har IEC samlat dem som sett behovet av gemensamma tekniska lösningar inom områden i teknikens framkant. Öppna lösningar som är tillgängliga för alla att använda och bygga vidare på.

Flera grupper inom IEC och de nationella medlemsorganisationerna, som SEK Svensk Elstandard i Sverige, arbetar med projekt som stöder arbetet med att minska koldioxidutsläppen och att öka energieffektiviteten och återanvändningen av material och komponenter. Läs mer om detta hos IEC.

Genom SEK, en av de tre svenska standardiseringsorganisationerna, deltar svensk forskning och industri och svenska verk och svenska myndigheter i detta arbete – och genom SEK blir de internationella standarderna från IEC även svensk standard.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard