2014-12-05 07:55Nyheter

Konstruera för tillgänglighet

null

Ny internationell guide hjälper konstruktörer, formgivare och standardiserare att göra produkter och system mer tillgängliga.

Samtidigt som ny teknik gör fler tjänster och produkter tillgängliga för fler i samhället, utestängs många genom att produkterna fått felaktig utformning. Som att menyer är svåra att begripa, texten är mörk på svart bakgrund eller för att knappar är för små eller gångar för smala. För att få ett slut på detta, finns nu ISO/IEC Guide 71.

Nya ISO/IEC Guide 71 hjälper konstruktörer, tillverkare och tjänsteleverantörer att bättre uppfylla olika krav på tillgänglighet och delaktighet. Guiden ska också bidra till att öka antalet standarder som ställer krav på tillgänglighet så att fler produkter och tjänster från början utformas med tillgänglighet i fokus.

För att hjälpa läsaren att finna vilka behoven är, sätter guiden upp mål för tillgängligheten utifrån användarens perspektiv. Det kan vara så tillsynes självklara saker som att alla reglage ska finnas inom räckhåll, men också att en användare ska kunna förstå när man gjort något fel och att det ska gå att backa och rätta till felet. Guiden ger praktiska anvisningar och råd som direkt eller indirekt gäller alla typer av system som människor använder sig av. Framförallt behandlas sådana fordringar på tillgänglighet som ställs av barn eller äldre och av personer med funktionsnedsättning.

Vi har ju alla våra – olika – begränsningar när det gäller att till exempel se och nå och att komma åt. ISO/IEC Guide 71 innehåller därför också en vägledning hur man som konstruktör eller formgivare redan från början tar hänsyn till de olika sinnenas egenskaper och på människors varierande förmåga. Guiden ger också praktiska råd till dem som skriver standarder och avslutas med en checklista.

Den nya ISO/IEC Guide 71 är framtagen gemensamt av de två stora internationella standardiseringsorganisationerna ISO och IEC, tillsammans med FN-organet ITU. Den har också antagits av de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC.

Det finns sedan tidigare standarder som tar upp sådana här frågor i särskilda sammanhang. Ett speciellt exempel är SS-EN 62366, Medicintekniska produkter - Tillämpning av metoder för att säkerställa medicintekniska produkters användarvänlighet. Ett annat är SS-EN 82079-1, Framställning av bruksanvisningar - Strukturering, innehåll och presentation - Del 1: Allmänna principer och detaljerade fordringar. Båda dessa är internationella standarder från IEC, som också fastställts som svensk standard av SEK Svensk Elstandard.

LFunktionen ”Preview” ger direkt tillgång till de inledande avsnitt som visar omfattning och ändamål för alla standarder från SEK Svensk Elstandard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin