2021-06-10 16:00Nyheter

Kontakt för megawattladdning

null

Arbete pågår nu med en internationell standard för laddning i megawattklassen, något som behövs för snabbladdning av t ex lastbilar.

Projektet ska leda fram till en gemensam standard för kontaktdon för laddning med likström (DC) med en spänning av högst 1500 V och strömmar på upp till 3000 A. Alltså för en effekt som motsvarar ett par tusen vanliga el-element. Arbetet har startat och det är fortfarande möjligt att gå med.

 

Projektet bygger vidare på erfarenheterna med de standardiserade kontaktdon som redan finns. Eftersom megawattdonen blir större och tyngre kan de behöva förses med hjälpmedel som underlättar hanteringen, t ex någon form av upphängning. För att kunna ladda med så mycket ström som möjligt, förutsättsätts ett system med temperaturövervakning av kontaktdonet och av batteriet i fordonet. Liksom för de mindre donen, ingår en blockeringsfunktion som hindrar in- och urkoppling med spänningen på.

 

Det här projektet ska inte förväxlas med den kommande standarden för automatiska anslutningsdon, som bland annat är tänkt för laddning av bussar på hållplatser. Dessa och andra standardiseringsprojekt som stöder elektrifiering drivs globalt och europeiskt i organisationer där den svenska medlemmen, SEK Svensk Elstandard, gör det möjligt för svenska företag, högskolor och myndigheter att delta och bidra med sina kunskaper och utbyta erfarenheter med kollegor från när och fjärran.

 

Andra aktuella standardiseringsprojekt berör sådant som elektriska energilager, bränsleceller för tåg och energieffektivisering i industrin. Ett sätt att hålla sig informerad om nya standarder, är att abonnera på nyhetsbrevet från SEK.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson