2018-05-16 16:26Nyheter

Kopplingsapparater för högspänning

null

Två delar av den internationella standarden för kopplingsapparater för högspänning har kommit i ny utgåva. 

De specifikationer som är gemensamma för olika slags kopplingsapparater för växelström över 1 kV finns nu i en reviderad utgåva av standarden SS-EN 62271-1. Den är resultatet av internationellt samarbete organiserat av IEC, den interntionella organisationen för standardisering inom el och elektronik. Anne Bosma, principal Engineer vid ABB i Ludvika i Dalarna, är sekreterare i de båda tekniska kommittéerna IEC SC 17A och SC 17C för högspänningsapparater:

- IEC 62271-1 är ett övergripande dokument som innehåller gemensamma krav och provning för alla kopplingsapparater som IEC SC 17A och SC 17C ansvarar för.

På frågan vad som ändrats i den nya utgåvan svarar Anne Bosma att det är ganska mycket:

- Det finns en hel sida i dokumentet som beskriver vad som har ändrats. Bland annat följer dokumentet ISO/IEC-direktiven mera strikt än tidigare och användningen av horisontella standarder har utökats.

Läs själv här de första sidorna i standarden med hjälp av SEK Preview. Så tar du del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och avsnittet med standardens syfte och omfattning. Horisontella standarder, som Anne Bosma nämner, handlar om fenomen eller provningar som inte bara gäller någon särskild sorts produkt eller teknik. Ett exempel är serien IEC 60068 (i Sverige SS-EN 60068) som beskriver hur man provar för att se om en produkt tål en viss miljöpåverkan, som vibrationer, salthaltig luft eller hastiga temperaturändringar. Dessa standarder hänvisas det till på flera ställen i IEC 62271-1.

SS-EN 62271-1 är den svenska beteckningen, men innehållet är detsamma som i den internationella standarden IEC 62271-1. I Europa har vi kommit överens att anta den internationella standarden utan några ändringar och nu gäller den alltså också som svensk standard. Fastställd av SEK Svensk Elstandard, som regeringen utsett att vara nationellt standardiseringsorgan på elområdet.

Det finns fler delar i serien med standarder för kopplingsapparater för högspänning. En av dem är SS-EN 62271-110, om koppling av induktiva laster, som också den fastställts i ny utgåva nu i maj. I SS-EN 62271-110 (IEC 62271-110) är den största förändringen kanske att standarden nu omfattar alla typer av kopplingsapparater och inte bara effektbrytare som tidigare.

Bland andra delar i 62271-serien kan nämnas SS-EN IEC 62271-106 om kontaktorer och kontaktorbaserade startkopplare för växelström över 1 kV och SS-EN 62271-202 om fabrikstillverkade nätstationer för högspänning och lågspänning.

Standarder bidrar till att utrustning och system passar ihop. De innehåller krav på funktionalitet och säkerhet och beskriver lämpliga provningsmetoder. Standarder bör därför alltid vara en utgångspunkt i specifikationsarbetet.

Standarderna i IEC 62271-serien används vid konstruktion och provning av kopplingsapparater för högspänning och vid planering och dimensionering av system och anläggningar. De kan också användas vid upphandling. Genom att hänvisa till standarder kan man dra nytta av existerande och accepterade krav och provningsmetoder. Genom att ha ett eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna, underlättas arbetet. Läs mer om SEK e-standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström