2016-08-19 08:37Nyheter

Kortslutningsberäkningar

null

Ny utgåva av SS-EN 60909-0 behandlar också sol- och vindkraft.

Ökningen av förnybara energikällor, främst från sol och vind, innebär olika utmaningar. Till exempel har sol- och vindkraftverk andra egenskaper än ”konventionella” kraftverk och påverkar elnätet på ett annat sätt, särskilt om det uppstår fel någonstans i nätet. Till exempel kan kortslutningsströmmarna inte alltid beräknas riktigt på samma sätt som tidigare.

Standarden SS-EN 60909-0 beskriver vedertagna metoder för att beräkna kortslutningsströmmar i trefasnät och i den nya utgåvan har därför tillkommit avsnitt som behandlar vind- och solkraftverk.

Det kan finnas olika anledningar att beräkna den kortslutningsström som kan uppstå i en elinstallation eller en del av ett elnät. För att dimensionera elutrustningen behöver man finna ut hur stor kortslutningsströmmen kan bli och för att kunna välja säkringar eller ställa in olika skydd, måste man känna till den minsta kortslutningsströmmen. Elproducerande anläggningar som har utrustning med kraftelektronik i gränssnittet mot elnätet uppför sig annorlunda än ”konventionella” kraftverk, med t ex ång- eller vattenturbiner, och detta tas upp i den nya utgåvan. Standarden behandlar både lågspänning och högspänning.

I SS-EN 60909-0 används metoden med en ekvivalent spänningskälla vid kortslutningsstället, en relativt enkel metod som i de flesta fall ger ett godtagbart resultat. Det är också denna standard som det hänvisas till i standarderna för högspänningsanläggningar, SS-EN 50522 och SS-EN 61936-1, och i SS-EN 60204-1 för maskiners elutrustning. Ström vid dubbelt jordfel samt partiella strömmar genom jord behandlas i SS-EN 60909-3.

Den nya utgåvan av SS-EN 60909-0 är helt identisk med den internationella standarden IEC 60909-0, andra utgåvan från 2016, som också antagits som europeisk standard i CENELEC.

Se preview här på SS-EN 60909-0, Kortslutningsströmmar i trefas växelströmsnät – Del 0: Beräkningsmetoder.

Med funktionen preview kan vem som helst för varje standard från SEK utan kostnad ladda hem och ta del av förord, innehållsförteckning, eventuell inledning, omfattningsavsnitt och lista över hänvisningar till andra standarder.

Vill du ha ditt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet? Läs mer om SEK e-standard här.



Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell