2021-08-17 12:43Nyheter

Krav på system för hantering av brygglarm, BAM

null

Enligt EU-direktivet om marin utrustning (MED) måste alla nya fartyg och fartyg där utrustning eftermonteras från och med den 30 augusti ha system hantering av brygglarm – bridge alert management (BAM) – som överensstämmer med standarderna IEC 62923-1 och IEC 62923-2.

BAM prioriterar varningarna och klassificerar dem, så att de är lättare att identifiera och det blir tydligare att se vem som är ansvarig för att hantera dem. Det underlättar beslutsfattandet och gör det möjligt att omedelbart identifiera problem och vidta lämpliga åtgärder.

 

IEC, den internationell standardiseringsorganisationen inom el och elektronik, publicerade de båda standarderna 2018 för att möjliggöra provning av överensstämmelse med resolution MSC.302 (87) från Internationella sjöfartsorganisationen (IMO). BAM-system hjälper till att hantera och harmonisera presentationen av varningar på bryggan, för att eliminera onödiga larmmeddelanden. IEC-standarderna innehåller också krav på gränssnitt för BAM-utrustningen. Dessa krav gäller inte äldre utrustning men det föreskrivs att kraven ska integreras om det är möjligt.

 

De båda standarderna har tagits fram i den tekniska kommittén IEC TC 80 som arbetar med standardisering för marin navigations- och radiokommunikationsutrustning. Andra standarder från IEC TC 80 handlar till exempel om radar, automatisk plottning, satellitnavigationssystem, automatiska identifieringssystemet AIS, fart- och distansloggar, nödsignaleringssystemet GMDSS, digitala gränssnitt och IT-säkerhet. Bland pågående projekt finns en standard för säkert informationsutbyte mellan fartyg och land och det nya systemet AIS-VDES.

 

Svenska företag, universitet och myndigheter kan vara med och följa eller delta och bidra i arbeten med standarder och vägledningar inom området genom SEK TK 80 Marin navigations- och radiokommunikationsutrustning inom SEK Svensk Elstandard. Bland andra områden märks till exempel elinstallationer i fartyg och offshore-enheter (SEK TK 18), tillförlitlighet (SEK TK 56) eller elektriska energilager (SEK TK 120).

 

Den som inte deltar i arbetet kan ha sitt eget standardbibliotek tillgängligt på nätet, alltid uppdaterat med de senaste utgåvorna. Läs mer om SEK e-standard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard