2012-06-05 12:17Nyheter

Krav på utomhuskapslingars tålighet – svensk standard fastställd!

null

Reviderad internationell standard med krav på utomhuskapslingars tålighet nu fastställd som svensk standard.

Den internationella standarden med krav på vad utomhuskapslingar för elektronik bör tåla (IEC 61969-3) har nu reviderats och fastställts som svensk standard ­ SS-EN 61969-3, Mekaniska byggsätt för elektronikutrustningar - Kapslingar för placering utomhus - Del 3: Fordringar beträffande miljötålighet och säkerhet.

Standarden, som är en i alla bemärkelser global standard, definierar lägsta nivåer för miljötålighet med tanke på lagring och transport och på förhållandena på platsen för den slutliga installationen utomhus. Miljöförhållandena har hämtats från SS-EN 60721-3-4 (IEC 60721-3-4) och det påverkande klimatet har delats in i två klasser, en moderat och en extrem. Standarden innehåller grundläggande fordringar på tålighet för de olika klimatklasserna, men hänvisar för provningarna till lämpliga provningsstandarder, i de flesta fall i serien SS-EN 60068, Miljötålighetsprovning (IEC 60068). Standarden kan därför användas som utgångspunkt för specificering och konstruktion av skåp, lådor och andra kapslingar för elektronik för utomhusbruk.

Om man med säkerhet vet att produkten kommer att utsättas för lägre påfrestningar än de som anges, kan man naturligtvis specificera något annat, men då bör man ange tydligt att man inte följt standarden helt. T ex kanske det temperaturområde som anges för den moderata klimatklassen (­45°C till 80°C) inte alltid är relevant. Alla typer av miljöpåfrestningar, utom skydd mot vandalism, ingår i standarden, även angrepp av gnagare (och eventuellt termiter) och annat som kan vara lätt att förbise.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard