2019-02-06 10:27Nyheter

Kvantteknik och standarder

null

Workshop i Bryssel för att se att standarder kan hjälpa och underlätta

Kvantteknikens genombrott ses som nästa stora tekniksprång. På vilket sätt kan standardisering – arbetet med gemensamma tekniska överenskommelser – underlätta innovation, utveckling och marknadsacceptans? Var kan standardisering stödja införande och användning av kvantteknik i industriella tillämpningar?

EU-kommissionen – Joint Research Centre (JRC) – och de europeiska standardiseringsorganisationerna CEN och CENELEC arrangerar en workshop om detta i Bryssel den 28 och 29 mars 2019.


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström