2015-06-02 11:28Nyheter

Laddningsbara batterier

null

Ska en ny standard för batterimärkning ge säkrare återvinning?

Litium-jonbatterier som kommer på fel spår i återvinningsprocessen kan innebära en risk för olyckor. Om de smyger sig in bland blybatterier kan de medföra brand eller explosion i smältverken där blyet återvinns. Sådana olyckor har redan rapporterats, både i Europa och i USA. När större litium-jonbatterier nu börjar användas i elbilar och i stationära energilager ökar också riskerna för sammanblandning vid återvinningen.

Från tyskt håll förslås därför ett projekt inom IEC att ta fram en internationell standard med en enhetlig märkning av laddningsbara batterier, för att man lätt ska kunna identifiera vilken typ av batteri det är fråga om. För fullständighetens skull föreslås att också batterier som bygger på annan teknik ska omfattas, t ex nickel-kadmiumbatterier.

Inom IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet är förslaget ute på omröstning till de 21 augusti 2015. Det har beteckningen 21/859/NP och kan beställas från SEK Svensk Elstandard.

De företag, organisationer med flera i Sverige som är intresserade av att delta i arbetet med internationella, europeiska och svenska standarder för laddningsbara batterier är med i SEK TK 21. Läs mer här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson