2011-10-25 09:47Nyheter

LED i lysrör

null

En ny standard för säkra lysdiodrör är på gång. Vill du vara med och påverka från början? Delta i SEK TK 34!

Lysdiodrör är vad SEK TK 34 Ljusarmatur med tillbehör, kommit överens om att kalla de nya ljuskällorna baserade på LED-teknik som är tänkta att ersätta lysrör. Lysdiodrör har funnits på marknaden i flera år och Elsäkerhetsverket har flera gånger påpekat säkerhetsbrister på denna typ av produkter. I avsaknaden av en standard som omfattar dessa produkter har de bedömts olika i EUs länder.

Nu ligger ett nytt projekt på bordet för att ta fram en standard som hanterar de speciella säkerhetsproblem som är relaterade till denna typ av produkt. 

Minst en komponent i en konventionell lysrörsarmatur behöver bytas, nämligen tändaren. Den kan behöva tas bort alternativt ersättas med en kortslutning (t ex en säkring) för att lysdiodröret ska få korrekt matning. Vid en felaktig konstruktion kan det annars finnas risk för elchock vid byte till lysdiodrör. Ett byte till lysdiodrör kan också innebära att armaturtillverkaren inte längre kan ta fullt ansvar för produkten.

Andra möjliga risker kan ex vara överhettning om ett konventionellt lysrör monteras i en armatur som anpassats för lysdiodrör.

 

 Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard