2020-02-11 10:51Nyheter

Livscykelanalys – Standard klar för produktkategoriregler för elprodukter

null

Hur gör man en livscykelanalys av en elektrisk eller elektronisk produkt, som kan användas för en miljödeklaration? Det beskrivs i den nya standarden SS-EN 50693.

SS-EN 50693 definierar produktkategoriregler enligt SS-EN ISO 14025 för ett enhetligt angreppssätt. Syftet är att beskriva hur man gör en livscykelanalys (LCA) som underlag för en miljödeklaration och hur man sätter ihop en LCA-rapport. Dessutom ska standarden vägleda tekniska kommittéer inom standardiseringen när de tar fram produktspecifika regler, eller reviderar sådana som redan finns, som SS-EN 50598-3 för elektriska drivsystem.

I standarden beskrivs också korrelationen med EU-kommissionens metod för miljöavtryck för produkter (Product Environmental Footprint, PEF). Många elprodukter installeras i byggnader och därför beskrivs också sambandet med motsvarande standard för byggprodukter, SS-EN 15804.

Se preview med innehållsförteckning och de inledande avsnitten i SS-EN 50693, Produktkategoriregler för livscykelanalys av elektroniska och elektriska produkter och system. Miljöhänsyn vid konstruktion av alla slags produkter är ämnet för den nya SS-EN IEC 62430 som också kommit i vinter, läs mer om den här. De båda standarderna är framtagna i europeiskt respektive internationellt samarbete där företag och universitet från Sverige har deltagit genom den tekniska kommittén TK 111 Miljöaspekter på elektrisk och elektronisk utrustning inom SEK Svensk Elstandard.

De grundläggande standarderna för livscykelanalys är SS-EN ISO 14040 och SS‑EN ISO 14044.

Den som inte deltar i arbetet, utan bara läser och använder standarderna, kan enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e‑standard.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström