2015-12-17 07:57Nyheter

Ljuspaneler – ny standard för en ny teknik

null

Tänk dig att begreppet takbelysning innebär lysande tak eller att väggbelysningen består av en lysande vägg. Tekniken med organiska lysdioder, OLED, gör det möjligt.

Bildskärmar med OLED-teknik används redan i mobiler och TV-apparater. De kan göras mycket tunna och behöver inte vara plana och samma fördelar kan utnyttjas när man använder enfärgade ljuspaneler för belysning. Tänk lysande innertak eller en tunn skiva av ljus som hänger över matbordet. Eller en bänkbelysning som limmas upp under överskåpen i köket.

Nu finns det en standard att följa för dem som tillverkar ljuspaneler, för att de ska vara säkra, så att man inte kan få stötar eller så att de inte ska börja brinna. Sådana standarder finns sedan länge för olika ljuskällor och för ljusarmaturerna som ljuskällorna sitter i, alltså taklampor, golvlampor, lyktstolpar och så vidare. Men OLED-paneler är lite speciella, eftersom de samtidigt är ljuskälla och ljusarmatur.

Den nya standarden, som fastställts som svensk standard SS-EN 62868 i december – tar fasta på detta och ansluter till den allmänna standarden SS-EN 60598-1 med säkerhetsforsringar för ljusarmaturer. Se preview här på SS-EN 62868-1, Ljuspaneler (OLED) för allmänna belysningsändamål – Säkerhet.

Standarden SS-EN 62868 är, liksom de andra ljusarmaturstandarderna, en internationell standard som tagits fram inom IEC, den internationella organisationen för standarder på elområdet. Genom samarbetet inom CENELEC har den antagits som europeisk standard, utan ändringar, och den har nu också fastställts som svenska standard av SEK Svensk Elstandard. Genom SEK har också svenska företag, myndigheter osv varit med och påverkat arbetet.

Standarden ger exempel på två olika slags paneler. Den ena är större paneler med en ram runtom, som ansluts med ledning eller någon sorts kontakter eller lödöron. Den andra är mer som kakelplattor, som kan skarvas i varandra sida vid sida för att bygga upp en större lysande yta.

Ljuspanelerna drivs med en växelspänning som är högst 50 V eller en likspänning som är högst 120 V och kan levereras med drivenheten inbyggd eller separat. I standarden ägnas särskild uppmärksamhet åt hur ljuspanelen uppträder om det uppstår en kortslutning inuti den, t ex om den utsätts för våld. Den får då inte spricka eller bli så het på skadestället att brand kan uppstå. Standarden anger noggrant hur detta provas.

Liksom övriga ljusarmaturstandarder är standarden för ljuspaneler tänkt att ge presumtion om överensstämmelse med lågspänningsdirektivet – det betyder att om tillverkaren konstruerat, tillverkat och provat enligt standarden och har ett fungerande kvalitetssystem, kan det antas att produkten är tillräckligt säker för att kunna säljas i EU och Efta.

Genom den tekniska kommittén SEK TK 34, Ljusarmatur med tillbehör, inom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag, organisationer och myndigheter i arbetet med standarder för ljuskällor och ljusarmaturer. På senare år har arbetsområdet utökats så att det också omfattar utrustning för belysningsstyrning. En ny standard inom det området är SS-EN 62733, Belysningsmateriel – Programmerbara komponenter i driftdon – Allmänna fordringar och säkerhet, som också fastställts i december. Se preview på den här.

Genom funktionen preview på elstandard.se kan du för varje standard från SEK Svensk Elstandard fritt och utan kostnad ladda hem och ta del av förord, eventuell inledning, innehållsförteckning och det avsnitt som beskriver standardens syfte och omfattning.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson