2011-08-08 08:15Nyheter

LVDC workshop

null

Workshop i Dresden,Tyskland om likströmsdistributionssystem för lågspänning (LVDC)

IEC och den tyska nationalkommittén DKE arrangerar en workshop för att definiera marknaden och strategier för likströmsdistributionssystem för lågspänning (LVDC).

IEC och DKE bjuder in experter som har kunskap och erfarenhet i användningen av LVDC och dess tillämpningar, marknadsmöjligheter och lämpliga produkter. Inbjudan riktar sig även till dem som inte arbetar med standardisering.

Personer som kan bidra till workshopen är bl a personal från elnäts- och elhandelsbolag, produkttillverkare, elinstallatörer, byggnads- och anläggningsingenjörer, arkitekter samt fastighetsförvaltare.

 


Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

SEK Svensk Elstandard