2012-11-21 12:38Nyheter

Lysande tak med OLED

null

Lysande innertak och väggar

Tänk dig att begreppet takbelysning innebär lysande tak eller att väggbelysningen består av en lysande vägg. Det kan snart vara verklighet med den nya tekniken OLED. Tekniken öppnar helt nya möjligheter för belysning.

Hela lysande väggar eller tak kan snart vara verklighet och belysningsbranschen har fått upp ögonen för den nya tekniken och de nya möjligheter den erbjuder. De första produkterna med OLED finns redan på marknaden, men för standardiseringen återstår mycket arbete.

Organic light-emitting diode (OLED) är en teknik som idag används i bildskärmar men fortfarande är väldigt nytt på marknaden för större bildskärmar. Det organiska materialet är vanligtvis kolbaserat och består av flera lager varav det i ett kan bildas så kallat elektroluminescent ljus. En av de stora fördelarna med OLED är att materialet kan tillverkas mycket tunt. Enligt uppgift kan bildskärmar bli så tunna som 4 mm. Sannolikt kan OLED för belysningsändamål bli betydligt tunnare. Detta innebär att utförandet på de här nya produkterna kan skilja sig betydligt från de belysningsarmaturer vi ser idag. 

Den helt nya typen av belysning leder till behov av säkerhetsprovningar som inte finns i andra standarder idag. I det första utkastet till säkerhetsstandard som nu IEC beslutat att gå vidare med finns ett antal förslag till hur den nya OLED-tekniken ska provas. Exempelvis arbetar man med specificering av hur prov för intern kortslutning ska gå till och fordringar på hur hårt de olika lagren ska sitta ihop och hur det ska provas. Redan nu finns även förslag till termer och definitioner och utkast finns till standarder för prestanda.

SEKs tekniska kommitté TK 34, Ljusarmatur med tillbehör, ansvarar för röstning och kommentering av förslag inom området belysningsstandarder. En stor del av den standardisering som pågår nu gäller LED eller OLED. De många nya projekten ger en unik möjlighet att vara med och påverka hur standarderna kommer att se ut.

På SEKs hemsida uppdateras kontinuerligt informationen om aktuella nya projekt. Går du med i SEK TK 34 är det lättare att hålla dig uppdaterad och det säkraste sättet att hålla kolla på vilka nya standarder som är på gång. Dessutom får du tillgång till de flesta standarder inom området. Har du frågor om TK 34s område kan du kontakta Ingvar Eriksson via mejl, ingvar.eriksson@elstandard.se eller telefon, 08-444 14 00.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson