2011-03-10 08:00Nyheter

Månadens standard

null

I mars har tillägg fastställts till standarden SS-EN 50173 för generella kabelnät för tele och data.

Standarden består av fem delar och tillägg (A1) har kommit till delarna 2 (kontor), 3 (industrier), 4 (bostäder) och 5 (datahallar). Ett motsvarande tillägg (som skulle få beteckningen A2) till den första delen är fortfarande under arbete men eftersom det blir ganska omfattande, kommer resultatet istället att bli en ny utgåva av den delen, dvs av SS-EN 50173-1.
Observera att det tillägg SS-EN 50173-1/A1 som finns idag kom för ett år sedan.

En stor del av innehållet i de nya tilläggen består av att uppgifter om komponenter i kategori 6A och 7A tillkommit, liksom motsvarande klasser EA och FA, som införts i tabellerna med ekvationer för beräkning av kabellängden i en kanal. I ekvationerna för beräkning av kanallängd introduceras också nya kombinationer av kategorier och våglängder.

Standarden SS-EN 50173 behandlar kabelnät oberoende av typ av kabel. Fiberoptisk anslutning av slutanvändare behandlas särskilt i SEK Handbok 434.

SS-EN 50173-2/ A1, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 2: Kontor.

SS-EN 50173-3/ A1, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 3: Industrier .

SS-EN 50173-4 A1, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 4: Bostäder .

SS-EN 50173-5/ A1, Fastighetsnät för informationsöverföring - Generella kabelnät - Del 5: Datahallar.

Innehållet i SEK Handbok 434, utg 2:2009, SEK Handbok 434 - Fiberoptisk anslutning av slutanvändare - Vägledning för byggande av fiberoptiska anslutningsnät FTTX-nät, kan du se här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
SEK Svensk Elstandard