2012-02-20 14:43Nyheter

Månadens standard - Ny utgåva av SS-EN 61439-1

null

Den nya standarden för kopplingsutrustningar SS-EN 61439-1, Kopplingsutrustningar för högst 1000 V växelspänning eller 1500 V likspänning - Del 1: Allmänt, fastställdes för två år sedan, men redan nu är utgåva två ute. Märkligt kan tyckas, men alla länder var överens om att den nya standarden behövdes och att en översyn skulle starta omgående.

Nyheterna i den nya utgåvan är mest av redaktionell karaktär, framförallt en mängd små ändringar i avsnitt 10 som gäller verifieringsmetoder. Detta har bland annat lett till ändringar i bilagorna C och D.

Bilaga H har delats upp i två delar och återfinns nu i bilaga H och bilaga N. Två nya bilagor har tillkommit. Det informativa Annex O, med vägledning om temperaturstegringprov och Annex P om verifiering av kortslutningshållfasthet.

Kombinationen av möjligheten att använda den gamla SS-EN 60439-serien fram till 2014 och att alla delarna i SS-EN 61439-serien ännu inte är klara har gjort att användandet av den nya standarden inte slagit igenom fullt ut än, vilket med facit i hand varit ganska bra då denna nya utgåva kommit ut så pass snabbt.

Det är både del 1 och del 2 av standarden som fastställts i ny utgåva nu. Som det ser ut kommer delarna 3 och 4, som många väntar, att bli klara som svensk standard i höst eller i början av 2013, men leveranstider på standarder ska ses som mycket preliminära.

Denna standardserie ligger inom arbetsområdet för SEK TK 17D. Som ledamot i en SEK teknisk kommitté får du bland annat tillgång till standarder inom arbetsområdet och tidig förvarning om kommande förändringar i standarderna. Dessutom fungerar ofta en SEK TK som ett bra nätverk inom arbetsområdet.

Vill du veta mer om hur du kan vara med och påverka innehållet i kommande standarder kan du ringa SEKs kansli på 08-444 14 00 eller skicka e-post till sek@elstandard.se.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard