2021-11-19 12:25Nyheter

Många nyheter i nya standarden för säkerhetskritiska system för maskiner

null

Den internationella standarden IEC 62061 behandlar fordringar på säkerhetskritiska system i maskiner som ska förhindra att riskfyllda situationer uppstår. Liksom den förra utgåvan från 2005 har den antagits som europeisk standard och som svensk standard, SS-EN IEC 62061, av SEK Svensk Elstandard. Den väntas bli listad under Maskindirektivet.

 

Den nya utgåvan är alltså omstrukturerad jämfört med den förra, så att den bättre följer gången i konstruktionsarbetet. Nya är även fordringarna på oberoende vid verifiering och validering av programvara. Det finns också nya användningsfall (use-cases) för programvara och en ny bilaga med exempel på säkerhetsfunktioner. Som tidigare tar standarden hänsyn till säkerhetsfunktionernas livscykel.

 

Dessutom har man lagt till flera informativa bilagor, bland annat om typiska värden på medeltid till farligt fel (MTTFD). Se mer i innehållsförteckning, inledning och omfattningsavsnitt som du kan ladda ner här. Den tidigare SS-EN 62061 från 2005 upphör att gälla 2024-04-26.

 

En gemensam metod

Allt fler maskiner används tillsammans med andra maskiner, eller är konstruerade för att kunna göra det. Standarden bygger därför på den grundläggande standarden för säkerhetskritiska system, IEC 61508 (SS-EN 61508). I båda standarderna används begreppet SIL, säkerhetsnivå eller ”safety integrity level”, som bygger på en gradering av riskerna och av kraven på insatserna för att möta dem.

 

Gränsen mellan de båda standarderna är ungefär den, att IEC 62061 används för delsystem som är relativt enkla medan man för mer komplicerade delsystem använder IEC 61508, eller någon standard som gäller för just den typen av delsystem. IEC 62061 används också när delsystem integreras i maskinens säkerhetskritiska styrsystem. Specifikt elektriska risker behandlas som tidigare i SS-EN 60204-1.

 

SIL-metoden används i flera standarder för funktionssäkerhet, t ex för programmerbara styrsystem, för motordrifter med varvtalsreglering och för vägfordon och järnvägssystem. Att den nya SS-EN IEC 62061 även omfattar icke-elektriska system gör det nu möjligt att använda SIL för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner, även om de utförts mekaniskt eller pneumatiskt. För säkerhetskritiska system i processindustrin finns serien IEC 61511, se preview på SS-EN 61511-1.

 

Internationella samarbeten

SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning handlar bland annat om detta och den beskriver steg för steg säkerhetsutredning och bestämning av säkerhetsnivåer för maskiner. Den kommer från den tekniska kommittén SEK TK 44 Elutrustning för maskiner inom SEK Svensk Elstandard. Genom den deltar också svenska företag och organisationer i IEC TC 44, Safety of machinery - Electrotechnical aspects, där SS-EN IEC 62061 tagits fram. Bland aktuella projekt där finns tre om elektroniska sensorer för skydd.

 

SS-EN 61508 och SS-EN 61511 kommer från IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, med den svenska spegelkommittén SEK TK 65 Industriell processtyrning. Kända standarder därifrån är AutomationML, SS-EN 63714, och SS-EN 62443 om IT-säkerhet. Ett av många pågående projekt handlar om digitala märkskyltar.

 

Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard. Vill man bara hålla sig informerad, kan man abonnera på nyhetsbrevet från SEK.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Thomas Korssell
VD
Thomas Korssell
Thomas Borglin
Teknisk expert
Thomas Borglin
Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh
Krister Elfgren
Försäljningsansvarig
Krister Elfgren
Bettina Funk
Teknisk expert – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
Bettina Funk
Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström
Henrik Lagerström
Teknisk expert – Miljöhänsyn
Henrik Lagerström
Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson
SEK Svensk Elstandard