2022-01-12 15:31Nyheter

Maskinsäkerhet stöds nu genomgående av metoden med säkerhetsnivåer, SIL

null

Standarden SS-EN IEC 62061 för funktionssäkerhet hos säkerhetskritiska system för maskiner använder metoden med säkerhetsnivåer, SIL, även för icke-elektriska system.

Att den nya, andra utgåvan av den internationella standarden IEC 62061 även omfattar icke-elektriska system gör det nu möjligt att använda metoden med säkerhetsnivåer, SIL, för alla säkerhetsfunktioner i samma maskin eller grupp av maskiner, även om de utförts mekaniskt eller pneumatiskt. Standarden tar därför hänsyn till att den matematiska beskrivningen av elektriska och icke-elektriska komponenters sannolika livslängd skiljer sig åt. Se t ex SS-EN 61649 om weibullanalys.

 

SIL-metoden används på flera områden, inte minst inom processindustrin. Därför kan det underlätta att specificera säkerhetsfunktionerna med hjälp av SIL för maskiner som används där, t ex för transport och manipulering. Vilka slags system som omfattas av SS-EN IEC 62061 anges i omfattningsavsnittet, se preview här. Standarden behandlar även programvara. Den väntas bli listad under Maskindirektivet 2006/42/EG.

 

Grunden från IEC 61508

Metoden som presenterades 1998 i standarden IEC 61508 har gjort det möjligt att på ett kontrollerat sätt använda elektroniska och programmerbara komponenter och system för säkerhetskritiska funktioner. Säkerhetsnivån, SIL, beror på sannolikheten att en viss händelse ska inträffa och på hur allvarliga följder den får. Sannolikheten är en kombination av ur ofta och hur länge som risken uppträder och på hur stor sannolikheten är för att risken ska medföra skada – och av möjligheten att undvika skada.

 

Ett enkelt och effektivt sätt att bestämma säkerhetsnivån för maskiner beskrivs i SEK Handbok 456 om maskiners elutrustning. Det ingår som ett moment i konstruktionsarbetet, liksom valet av säkerhetsfunktioner och tillförlitlighetsarkitektur. Både standarden och handboken utgår från SS-EN ISO 12100 som behandlar riskbedömning av maskiner och efterföljande riskreducering.

 

SEK Handbok 456 varvar användbar information med praktiskt underbyggda konstruktionsråd. Även om den riktar sig till dem som konstruerar eller projekterar den elektriska utrustningen till maskiner, vänder sig just avsnittet om risker, riskreduktion och maskinsäkerhet till maskinens alla projektörer och konstruktörer.

 

Säkerhetsfunktioner är till exempel ljusbommar och de delar av styr- och övervakningssystem som är kopplade till dem. Hur man väljer och använder ljusbommar och liknande beskrivs i standarden SS‑EN IEC 62046. Liksom SS‑EN IEC 62061 är den framtagen inom den tekniska kommittén IEC TC 44, Safety of machinery – Electrotechnical aspects där svenska företag deltar i arbetet genom motsvarande SEK TK 44 Elutrustning för maskiner inom SEK Svensk Elstandard.

 

AutomationML

SS-EN 61508 kommer från IEC TC 65, Industrial-process measurement, control and automation, med den svenska spegelkommittén SEK TK 65 Industriell processtyrning. Kända standarder därifrån är AutomationML, SS‑EN 62714, och SS‑EN 62541 om OPC-UA. Ett av många pågående projekt handlar om realtidsnät (TSN) för industriautomation.

 

Standarder ger en plattform för framgångsrika forsknings- och innovationsprojekt och för nya produkter och tjänster. Den som inte engagerar sig i att skriva standarderna, utan bara läser och använder dem, kan förstås enkelt ha sitt standardbibliotek uppdaterat och lätt tillgängligt på nätet. Läs mer om SEK e-Standard.

 

Författare: Thomas BorglinOm SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard är en ideell organisation som drivs utan vinstintresse och som är utsedd av regeringen att ansvara för all standardisering inom det elektrotekniska området i Sverige. Alla svenska företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet kan delta i standardiseringsarbetet som till största del bedrivs genom internationella och europeiska samarbeten. SEK är svensk nationalkommitté i IEC, International Electrotechnical Commission. IEC och det internationella standardiseringsarbetet är stommen i SEKs verksamhet och standarder från IEC ligger till grund för de flesta europeiska och svenska standarder inom det elektrotekniska området.


Kontaktpersoner

Ingvar Eriksson
Teknisk expert – Elektriska bruksföremål, belysning och maskiners elutrustning
Ingvar Eriksson