2018-02-27 07:43Nyheter

Mätning av installerade fibrer

null

Reviderad standard för mätning av egenskaper hos förlagda och installerade optokablar.

För provning av installationer med optokablar finns några olika standarder och en av dem har nyligen kommit i ny, reviderad utgåva. Det är SS-EN 61280-4-4 som beskriver mätning av polarisationsmoddispersion i installerade länkar. Det handlar om att ljusvågor med olika polarisation inte färdas lika fort genom fibern och det är ett fenomen som begränsar överföringshastigheten.

Denna standard ger enhetliga metoder för mätning av polarisationsmodsdispersion i installerade länkar med singelmodfiber. Det är viktigt, eftersom mätningarnas reproducerbarhet bland annat beror på vilken metod som valts. Standarden behandlar särskilt mätning över långa sträckor, som också kan innehålla skarvar, förstärkare multiplexrar och andra komponenter. Nytt i den nya utgåvan är främst en ny bilaga G med bland annat våglängdsskannande OTDR. Se preview på SS-EN 61280-4-4 här. Teorin bakom mätningarna förklaras i den tekniska rapporten IEC TR 61282-9.

SS-EN 61280-4-4 är från början en internationell standard som tagits fram i optofiberkommittén TC 86 inom IEC, den internationella organisationen för standardisering inom el och elektronik. IEC TC 86 samlar experter från hela världen och är en mycket aktiv kommitté. Standarderna därifrån antags normalt också som europeisk standard (lika i 34 länder) och fastställs som svensk standard av SEK Svensk Elstandard. Flera svenska företag och statliga verksamheter deltar genom spegelkommittén SEK TK 86 Fiberoptik.

SS-EN 61280-4-4 kompletteras av två likande standarder, SS-EN IEC 61280-4-1, för mätning av dämpning i installationer med optokabel med multimodfiber och SS-EN 61280-4-2 för mätning av dämpning och reflexionsdämpning för installerade singelmodfibrer. För provning av installerade kabelnät, både optiska och med kablar med ledare av metall, i fastigheter finns standarden SS-EN 50346 (med två separata tillägg, A1 och A2).

Genom att ha sitt standardbibliotek tillgängligt på nätet kan man vara säker på att inte missa någon nyutgåva, läs mer om SEK e-standard här.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Joakim Grafström
Teknisk expert – Elinstallationer och skydd mot elchock
Joakim Grafström