2021-05-06 09:15Nyheter

Med standard från idé till produkt

null

På vägen från uppfinning, vidare till innovation och en fungerande produkt dyker det här med standarder upp. Börja då att tänka bakifrån.

Utgå från att det finns någon standard som gäller för den planerade produkten eller lösningen. Kanske säkerhet, kanske funktion eller mått. Om den ska ingå i ett system: vilka gränssnitt är aktuella? Gäller det ett uttalat konstruktionsuppdrag, kanske beställaren angett vilka standarder som ska användas. Annars får man leta reda på dem själv. Men: utgå från den tänkta produkten och vad den ska använda till, och kanske var den ska användas. Säkerhetsfordringar är anpassade till olika slags produkter och det finns vissa tillämpningar som ställer särskilda krav – tänk medicintekniska produkter eller apparater med säkerhetsfunktion i en processindustri. Och så ska produkten tåla de planerade miljöförhållandena – inomhus eller till sjöss eller i öknen?

 

Sådana saker behandlas i standarder och de är i allmänhet riktade mot produkten, utan större hänsyn till materialval, funktionssätt och liknande – bara produkten i sin färdiga form är tillräckligt säker och anpassad till sin uppgift. Därmed ska standarderna i princip stödja – eller i varje fall inte försvåra – innovation och teknikutveckling.

 

Kommer de här frågorna in sent i processen, blir de lätt som ett hinder. Om man istället tar hjälp av standarder i ett tidigt skede, kan de tvärtom underlätta. Och man slipper kanske en obehaglig överraskning på slutet, när det kan vara dags att skriva en försäkran om överensstämmelse. Särskilt störningsproblem (EMC!) kan vara svåra att rätta till sent i processen. De tilltänkta kunderna kan också ha egna krav på produkten. Det är inte säkert att sådana krav bygger på någon standard, men som leverantör har man en bättre position om man kan visa att produkten uppfyller standardiserade fordringar.

 

Se i första hand på internationella standarder. De flesta internationella standarder från IEC är även antagna som europeisk standard och är därför inte bara nationell standard i Sverige utan också i t ex Norge, Tyskland och Turkiet. IEC-standarder är också en grund för att uppfylla de krav på funktion, säkerhet och EMC som finns i de flesta länder, även utanför Europa. Det finns också standarder som ger vägledning för val och användning av produkter som beskrivs i standarder. Sådan hjälp är tacksam för dem som integrerar eller levererar system och bidrar också till spridningen av ny teknik.

 

Ibland kan man sakna någon standard. Har man då framförhållning, kan man engagera sig för att skriva en som passar. SEK Svensk Elstandard är inte bara svensk standardiseringsorganisation inom el och elektronik, utan också sedan 1907 den svenska medlemmen i IEC. Den som deltar i arbetet i någon kommitté i SEK Svensk Elstandard är alltså inte bara med och skriver och uppdaterar svenska standarder, utan också standarder med global betydelse. Det är en möjlighet som är öppen även för svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer. Ta vara på den.Om SEK Svensk Elstandard

SEK Svensk Elstandard fastställer och svarar för all svensk standard på elområdet. SEK Svensk Elstandard representerar svenska intressen i internationell och europeisk standardisering på det elektrotekniska området, inom organisationerna IEC och CENELEC. Genom SEK deltar cirka 600 experter från olika företag, myndigheter, organisationer, högskolor och universitet med specialistkunskap. Genom deltagandet i SEK Svensk Elstandard och den nationella och internationella standardiseringen är du med och påverkar framtiden samtidigt som ditt företag får en ökad affärsnytta och ökad konkurrenskraft. På SEK Shop, shop.elstandard.se, hittar du förutom nationella standarder även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK Svensk Elstandard ger även ut SEK Handböcker som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar användandet av standarder inom elområdet.


Kontaktpersoner

Sofie Bergh
Marknads- och kommunikationsansvarig
Sofie Bergh